Omroep Lingewaard

Persbericht: Verbazing bij GroenLinks

GroenLinks heeft maandagmiddag van de pre-formateur vernomen dat de coalitiebesprekingen zonder GroenLinks verder gaan.

GroenLinks  is de (in)formatiebesprekingen aangegaan vanuit de intentie verbinding te zoeken en samen te werken om tot overeenstemming te komen.  Uitgangspunt hierbij is dat partijen, ongeacht oppositie of coalitie, elkaar zaken gunnen. GroenLinks is ervan overtuigd dat er in Lingewaard een visie op hoofdlijnen mogelijk is. Dit blijkt ook uit de verkiezingsprogramma’s en debatten, in ieder geval op gebied van duurzaamheid, inwonersinitiatieven, zorg en sport. Tijdens de verkennende gesprekken zijn geen breekpunten  naar  voren gekomen. Op inhoud kwamen partijen steeds dichter bij elkaar. Het bouwen aan onderling vertrouwen heeft echter nog  te weinig  kans gekregen.

Lingewaarders  hebben gestemd voor vernieuwing.  GroenLinks staat te springen om  hiermee aan de slag te gaan. Met drie zetels vertrouwen we erop hierin een rol van betekenis te kunnen spelen.