Omroep Lingewaard

IN PLAATS VAN HELPEN, ZORGT BKR VOOR LIJDEN!..

Recent publiceerde de WRR (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid) een lijvig rapport met als titel
WETEN IS NOG GEEN DOEN, een realistisch perspectief op redzaamheid. Zeer het lezen waard.

De hedendaagse samenleving stelt hoge eisen aan de redzaamheid van burgers. Op cruciale onderdelen van het leven wordt van burgers veel alertheid gevraagd. Dit is niet omdat hun intelligentie of kennis tekort schiet, maar omdat er een beroep wordt gedaan op allerlei mentale vermogens.
Bijvoorbeeld het vermogen om in actie te komen, om het hoofd voldoende koel te houden en om vast te houden aan goede voornemens.

In mijn columns van 7 maart 2017 (De onneembare vesting BKR) en 18 maart 2017 (Een vleugje witte rook uit de onneembare vesting……) schreef ik al over de avonturen van het jonge stel Jip en Janneke.
Hoe het daar nu mee is? Hun mentale vermogen is ver onder nul gedaald!

Nadat zij hun aangekochte woning in januari 2017, in maart op moesten geven vanwege die éénmalige al of niet terechte BKR codering, hebben zij nu geen dak meer boven hun hoofd. Op 1 juni zouden zij hun nieuwe woning betrekken, omdat zij op 1 april hun huisje uit moesten. Twee maanden zwerven bij familie en vrienden, met leven uit een koffer, hadden zij er graag voor over. Dat gaat nu echter veel langer duren!

Er is nog een poging gedaan bij de hoogste baas van BKR, Pieter van den Bosch, om de zaak in de minne te regelen. Immers thuiswinkel H&M, als kredietverstrekker, zag wel duidelijk in dat de gevolgen van de éénmalige codering in geen enkele verhouding stond met de straf van 5 jaar geen hypotheek met NHG te kunnen krijgen.
Tot 2 keer toe deed H&M het verzoek aan BKR de codering door te halen.
Van den Bosch bleef op z’n standpunt staan en weigerde de opdracht van H&M uit te voeren. Zijn beslissing was gebaseerd na raadpleging van zijn BKR dossier. Geen enkele aandacht besteed aan het H&M dossier en de beschamende afhandeling door het incassobureau.
Zou dit wellicht te maken kunnen hebben met het feit dat BKR H&M onder verscherpt toezicht heeft gesteld? Immers, BKR is alleen maar de verwerker van het BKR systeem. Zij moeten gewoon uitvoeren wat de kredietverstrekker verzoekt!

Maar daar denkt het BKR inmiddels duidelijk anders over. Zij veranderen gewoon regelmatig hun regels en spelen daardoor nu ook voor scherprechter. En daarmee zetten zij iedere marktpartij, die bemiddelt bij coderingen, in één klap buitenspel. Daar heeft van den Bosch goed over nagedacht.
Over de financiële en mentale gevolgen voor Jip en Janneke, heeft directeur v.d. Bosch echter nog geen minuut nagedacht!

Integendeel, BKR bepaalt gewoon haar eigen spelregels. Overleg is niet mogelijk. Als je vraagt om jaarcijfers, hoor je helemaal niets. Als je vraagt wie toezicht houdt op BKR, krijg je het antwoord DNB, AFM en de Rijksoverheid.
En daar is helemaal niets van waar! Niemand houdt toezicht op BKR. Zij kunnen doen en laten wat ze willen en gaan gewoon hun eigen gang. De Raad van Commissarissen zou toezicht houden! Dank je de koekoek, die krijgen toch zeker een zeer ruime vergoeding uit de BKR koektrommel. Onafhankelijk, echt niet!

Het lijkt er steeds meer op dat BKR een zeer lucratieve Stichting is, waar voor iedere handeling ruim betaald moet worden, zowel door burgers als instanties. Zoveel mogelijk burgers moeten in de boeken komen, immers iedere raadpleging brengt poen in het laadje.

Een opsomming leert, dat Jip en Janneke op dit moment geen dak boven hun hoofd hebben. Niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Zij kunnen in de vrije sector een soortgelijke woning huren, die zij in januari hadden gekocht. Verschil in lasten € 250,– per maand, € 3.000,– per jaar. En dat, gedurende de BKR straftijd van 5 jaar, maakt € 15.000,–!
Naar de rechter stappen, om een uitspraak te krijgen inzake belangenafweging, kost zomaar € 10.000,–!
En dan nog iets. Sinds haar 18e jaar heeft Janneke al een mobiele telefoon met toestel. Over 3 maanden loopt haar huidige contract af. Op 1 mei wordt iedereen bij BKR gemeld, die een nieuwe mobiele telefoon koopt. Weer een inkomstenbron voor BKR. Niets mis mee hoor.
Maar Janneke kan nu niet anders dan haar nieuwe iPhone kopen, vanwege haar 5 jarige BKR straftijd.

Het blijkt een strafsysteem van 5 jaar in alle situaties! Voor een éénmalige uitglijder, hier door een ingrijpende verandering in de privésfeer bij Janneke, krijg je dezelfde strafmaat als een notoire wanbetaler.

Heer van den Bosch, zoekt u maar 25 hypotheekverstrekkers/banken. Leggen we de zaak van Jip en Janneke voor. Vaste arbeidscontracten, goede inkomsten daaruit. Op die ene uitglijder van Janneke na, prima betaalgedrag, geen euro schuld.
Durft u de uitdaging aan? Of vertrouwt u erop dat ze alle 25 geen aanbieding kunnen doen, omdat zij verplicht het BKR, tegen betaling, moeten raadplegen?

Jip en Janneke hoeven door u echt niet behoed te worden voor overkreditering! Integendeel, zij willen gewoon bouwen aan een gezonde en realistische toekomst met voldoende perspectief op redzaamheid.

Op de BKR site las ik een afschrift van een twitterbericht met de volgende tekst:
“Het BKR Tiel en mijn persoon zijn er samen uitgekomen en opgelost! Het belangrijkste voor mij was, dat zij begrip toonden.”
Opgelost, begrip? Ik weet inmiddels anders. BKR, verwijder deze nep reclame zo snel mogelijk van jullie site!

Ook kwam ik op diezelfde site de naam tegen van VFN (Vereniging van Financiële Ondernemers in Nederland).
Ik kan mij niet voorstellen dat deze club het eens is met de werkwijze van BKR.
Ik zal ze deze column toesturen. Benieuwd naar hun reactie.

Uiteraard krijgt het WRR ook deze column toegestuurd. Hoop dat ze meer begrip tonen voor de situatie van Jip en Janneke dan het BKR!
En dat zij herkenning zien in deze zaak in relatie tot hun rapport WETEN IS NOG GEEN DOEN.

Bert Gerritsen