Omroep Lingewaard

Project ‘Watch-app’ trekt kleine 100 Whatsappgroepen

Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een Whatsapp-groep om zo hun buurt of wijk veiliger te maken.

Buurtbewoners kunnen elkaar via Whatsapp attent maken op zaken die spelen in de buurt. Je kunt hierbij denken aan verdacht gedrag van een persoon of personen in de buurt, vandalisme of een mogelijke inbraak.
De gemeenten Overbetuwe en Lingewaard zijn eind 2014 gestart met het project ‘Watch-app’. In dit project worden inwoners verder gestimuleerd om een Whatsapp-groep met buurtbewoners te starten en de gemeente en politie hiervan op de hoogte te stellen. Het project ‘Watch-app’ heeft in Overbetuwe en Lingewaard geleid tot een kleine 100 aanmeldingen en dus durven we te spreken van een succes. Dit succes willen we nu verder uitbreiden! Heb jij nog geen Whatsapp-groep met de buurt? Of heb je er al één, maar heb je deze nog niet aangemeld? Kom dan snel in actie! Op de homepage van jouw gemeente staat een link met verdere informatie over het project en over het aanmelden van jouw groep.

Leefbaarheid & veiligheid
Zoals gezegd maken steeds meer mensen in Nederland gebruik van een Whatsapp-groep met hun buurtbewoners. Dit is ook niet voor niks. De ervaring leert dat het een erg positief effect heeft op de leefbaarheid en veiligheid van een wijk/buurt. Niet alleen kunnen verdachte situaties besproken worden, ook wanneer iemand bijvoorbeeld van de trap is gevallen en hulp nodig heeft; wie kun je dan beter om hulp vragen dan de mensen die in de buurt zijn?

Waarom aanmelden?
Waarom is het belangrijk om de gemeente en politie op de hoogte te stellen van jou Whatsapp-groep? Het antwoord hierop is simpel: dit zorgt voor betere communicatie! Wanneer er in een bepaalde wijk bijvoorbeeld veel fietsen worden gestolen, kan de politie de beheerder van de Whatsappgroep uit deze wijk hierover informeren waarna de beheerder de informatie deelt met de groep. Dit zorgt dus voor snelle, effectieve en doelgerichte communicatie. Andersom, wanneer buurtbewoners zien dat er zich verdachte situaties voordoen in hun wijk, kunnen zij elkaar en de politie hierop attenderen. Het mes snijdt dus aan twee kanten en dit helpt zo de veiligheid te vergroten.

Bron: Gemeente Lingewaard

Foto: Politie