Omroep Lingewaard

Raad Lingewaard stelt Programmabegroting 2020 vast.

 

Donderdag 8 november was de Gemeenteraad van Lingewaard bijeen om de Programmabegroting 2020 te bespreken.

 

Alle 10 politieke partijen uit de Raad van Lingewaard hebben gisteravond hun commentaar op de begroting gegeven, instemmend, met kritiek, of met voorstellen tot wijziging.

Een begroting met een tekort van enkele honderdduizend Euros. Dit tekort wordt volgens de voorgelegde begroting gedekt door onttrekking van fondsen uit de Algemene Reserve, zeg maar het spaarpotje van de Gemeente. Sommige partijen hadden hier duidelijk moeite mee, ook door sommige keuzes  die door het College gemaakt worden en die veel geld kosten.

Zo verbaasden enkele partijen zich erover dat het College van B&W vele miljoenen uittrekt voor het ‘flauwer’ maken van enkele bochten in de Karstraat in Huissen, terwijl er een tekort op de begroting is en er bv. geen geld overblijft voor andere projecten.

Vorige week berichtte Omroep Lingewaard al over de penibele situatie waarin SGS en RSL, turnen in Huissen, zich bevinden, en straks ofwel op straat staan, of geen leden meer hebben omdat de Gemeente geen begrip heeft voor argumenten dat  de leden niet in staat zijn om constant tussen Huissen en Bemmel te pendelen, en ook veiligheid van de jonge leden in het geding is als zij zelfstandig op het fietsje en soms in het donker 8 km moeten gaan fietsen.

Helaas vond deze oproep vanuit de Raad geen gehoor bij het College.