Omroep Lingewaard

Renovatie van Waalbrug Nijmegen in nieuwe fase: start vervanging betondek westzijde vanaf 7 januari 2020

Gezamenlijk persbericht Rijkswaterstaat en Gemeente Nijmegen

Team Waalbrug heeft afgelopen maand het laatste stuk betondek aan de oostzijde van de brug vervangen. De aannemer start daarom in januari in opdracht van Rijkswaterstaat met het vervangen van het betondek aan de westzijde van de brug. Vanaf 7 januari wijzigt de manier waarop fietsers, werkverkeer en hulpdiensten over de brug rijden. Voor automobilisten, OV-bussen en vrachtverkeer verandert er niets.

Vanaf dinsdag 7 januari om 06.00 uur rijden fietsers stad uit over het nieuwe betondek aan de oostzijde van de brug. Net als in de vorige fase creëren Team Waalbrug en Rijkswaterstaat een aparte veilige ruimte voor fietsers tussen de bogen. Het werkverkeer en de hulpdiensten rijden binnen een afgescheiden weggedeelte over het nieuwe betondek. De voegovergangen zijn nog niet allemaal ingebouwd. Er ligt ook nog geen asfalt op het beton. Team Waalbrug kan pas asfalteren als ook het betondek aan de westzijde van de brug is vervangen. Tot dat moment ligt op de plek van een voegovergang een verhoging van ongeveer 10 centimeter. Deze verhoging heeft een ruwe slijtlaag en een flauwe helling, zodat je er veilig en makkelijk overheen rijdt.

Verkeershinder

Voor automobilisten en OV-bussen zijn er ook in deze fase van de werkzaamheden slechts 2 rijstroken beschikbaar op de brug. Zij rijden de stad in over de busbaan en de stad uit over het oostelijke fiets- en voetpad. Vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen kunnen geen gebruik maken van de Waalbrug. Zij moeten omrijden via de Oversteek of de A50.

Planning

De vervanging van het betondek ligt op schema. Als de werkzaamheden aan de westzijde voorspoedig verlopen, kan het verkeer in oktober 2020 weer zonder oponthoud over 2 rijstroken de stad in- en over 2 rijstroken de stad uitrijden. Met de vervanging van het betondek is de renovatie nog niet klaar. Op dit moment is de planning van overige werkzaamheden nog niet bekend.

Samenwerking

Rijkswaterstaat en gemeente Nijmegen werken samen aan een goede bereikbaarheid van Nijmegen. Renovatie van de 80 jaar oude Waalbrug is nodig om ook in de toekomst vlot en veilig verkeer over de brug mogelijk te houden. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Nijmegen is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het wegverkeer over de brug.

Aannemerscombinatie Team Waalbrug gaat tijdens de renovatie onder andere het betonnen rijdek vervangen en de staalconstructie schilderen. Daarnaast wordt in opdracht van de gemeente Nijmegen de busbaan omgebouwd tot een fietspad in twee richtingen en de vormgeving zo veel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat.