Omroep Lingewaard

Rijnstate kiest het consortium Berghege Heerkens Unica voor bouw nieuwe ziekenhuisvoorziening in Elst

Op deze foto een impressie van het exterieur van de ziekenhuisvoorziening Rijnstate en Elst
Arnhem/Elst, 28 augustus 2020

Rijnstate en het consortium Berghege Heerkens Unica gaan samenwerken om de bouw van de nieuwe ziekenhuisvoorziening in Elst te realiseren.
De partijen hebben daartoe
een bouwteamovereenkomst opgesteld.
De verwachting is dat de nieuwbouw in het
voorjaar van 2021 kan starten.

Na afronding van interne besluitvorming, een onherroepelijk bestemmingsplan en het verkrijgen van de benodigde vergunningen kan de nieuwbouw van de ziekenhuisvoorziening starten. We verwachten in het voorjaar van 2021 te beginnen met de nieuwbouw om het vervolgens begin 2023 te openen.

Bouw in twee fases

Rijnstate kiest voor gefaseerde nieuwbouw in twee fasen. Fase 1 is een polikliniek voor dagbehandelingen met (beperkte) avond – en weekendopenstelling. Als daar na een aantal jaar behoefte aan blijkt, biedt fase 2 de mogelijkheid om uit te breiden met short stay. Rijnstate Arnhem blijft de hoofdvestiging waar de complexe zorg plaats vindt. ‘We zijn verheugd om aan te geven dat we samen met Berghege Heerkens Unica onze plannen voor nieuwe ziekenhuisvoorziening concreet kunnen maken. Al tijdens de tenderfase toonde deze combinatie haar meerwaarde door kennis en expertise in te brengen op onderwerpen als duurzame installatieprincipes en slimme gebouwoplossingen. Door middel van deze samenwerking hebben we er vertrouwen in dat we een gebouw realiseren dat bijdraagt aan de invulling van de ambities van Rijnstate,’ aldus directeur bouw Rijnstate Willem Jan Hanegraaf. In Elst komt de hoofdlocatie voor specialismen als dermatologie, pijncentrum, oogheelkunde en Vitalys (kliniek tegen overgewicht). Daarnaast komt er een diagnostisch centrum (radiologische ondersteuning, echo’s) en een zorgcoördinatiecentrum in samenwerking met de veiligheidsregio (24/7 aanwezigheid). Bovendien komt er –als de Corona maatregelen voorbij zijn- een vrij toegankelijke ontmoetingsplek met horeca (ook voor bijvoorbeeld treinreizigers) en beperkte ruimte voor zorg gerelateerde detailhandel.

Duurzaamheidsambities

‘Wij zijn er als Berghege Heerkens Unica natuurlijk bijzonder trots op dat we geselecteerd zijn als partner. Berghege Heerkens Unica gaat de uitdaging graag aan om de ambities van Rijnstate waar
te maken op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Samen met Rijnstate werkt ons team met veel creativiteit en enthousiasme aan de realisatie van de nieuwste duurzame energieoplossingen
om het nieuwe pand CO2-neutraal te maken, zoals het toepassen van waterstof voor energieopwekking, het gebruik van energieopslag en hernieuwbare energie. Samenwerking,
innovatie en procesoptimalisatie staan daarbij centraal. Door ontwerp, realisatie en beheer te combineren, creëren we een duurzame en comfortabele omgeving voor de patiënten en een
prettige werkomgeving voor de medewerkers, met minimale energie- en onderhoudskosten’, aldus Tom Bongers, directeur Bouwbedrijf Berghege, namens het consortium.
Rijnstate zet in op een duurzame – all electric – energieoplossing. Doelstelling is dan ook dat de nieuwe ziekenhuisvoorziening in Elst CO 2 -neutraal wordt. Rijnstate heeft de ambitie om als
onderdeel van de ontwikkeling een noodstroomvoorziening en energiebank te realiseren op basis van groene waterstof. Om hier gebruik van te mogen maken moeten wij uiteraard voldoen aan een
aantal eisen als het gaat om veilige opslag.

Bestemmingsplan

Om de vestiging van het ziekenhuis naast het station in Elst mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage. Tot en met 16
september kunnen belangstellenden de stukken inzien en erop reageren. Op 2 september organiseert de gemeente Overbetuwe een informatieavond hierover. Voor meer informatie over deze procedure en de informatieavond kunt u bellen met 14 0481 of kijken op www.overbetuwe.nl (zoekwoord: Rijnstate).

Polikliniek van de toekomst

Het streven is om in Elst een toekomstgerichte ziekenhuisvoorziening te realiseren, die aansluit op de behoefte van het verzorgingsgebied, veelal jonge gezinnen. Hierin wordt nauw samengewerkt
met andere (eerstelijns) zorgverleners. De zorg wordt verleend met intensieve inzet van digitale communicatiemiddelen en nieuwe informatie- en communicatietechnologie.

Rijnstate. Voorop in zorg voor jou.

Rijnstate is een zeer vooruitstrevend topklinisch ziekenhuis met 28 verschillende specialismen en circa 5.500 medewerkers. We werken voortdurend aan manieren om onszelf en onze dienstverlening merkbaar te verbeteren. En als we geloven dat iets inderdaad tot betere zorg kan leiden, dan gaan we er ook echt voor. We willen vernieuwingen realiseren die tastbaar zijn. Dus wetenschap en onderzoek inzetten die ertoe doen in de praktijk. Om onze zorg steeds prettiger, soepeler en effectiever te maken. Op een heel menselijk niveau. Met andere woorden: voor jou.