Omroep Lingewaard

Rijnstate start Virtueel Zorgcentrum, versneld door coronavirus: 

 

Actuele data genereren optimale beddencapaciteit

 

Eind juni start Rijnstate met een Virtueel Zorgcentrum in Arnhem. Vanuit dit centrale centrum kan Rijnstate op elk moment van de dag via een dashboard de capaciteit van het ziekenhuis monitoren en direct handelen als dat nodig is. De digitale ontwikkelingen tijdens de coronacrisis maken het mogelijk dat het Virtueel Zorgcentrum versneld start. Rijnstate zet hiermee een logische volgende stap op weg naar het ziekenhuis van de toekomst.  

Rijnstate begint met het Virtueel Zorgcentrum in Arnhem om sturing te kunnen geven aan het logistieke proces van het ziekenhuis en de capaciteitsplanning te optimaliseren. Door het tonen  van alle benodigde data via actuele dashboarden is continue de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten en de capaciteit binnen en buiten het ziekenhuis en bijvoorbeeld op de OK te monitoren. Analyses zijn vervolgens makkelijker te maken. En beslissingen kunnen sneller en efficiënter door verschillende disciplines samen genomen worden. Zo komt een patiënt sneller op de juiste afdeling terecht en kunnen stagnaties in het ziekenhuis worden voorkomen. Op de lange termijn is ook continue monitoring van zorg op afstand mogelijk via dit centrum en wordt regie gevoerd op de activiteiten van het ziekenhuis thuis.  

Actueel dashboard versneld door coronavirus

Mieke Zemmelink, manager zorg en innovatie bij Rijnstate, geeft aan dat het dashboard door het coronavirus sneller is ontwikkeld. ‘Door het coronavirus kwam er veel op ons af. Iedere afdeling (bv Spoedeisende Hulp(SEH) verpleegafdeling, transferbureau) had voor zichzelf de doorstroom en bezetting van de afdeling scherp, maar via zelfgemaakte ‘overzichten per afdeling ’ kon je niet op tijd schakelen. Daar is toen een speciaal Corona dashboard aan toegevoegd en dat heeft ons prima geholpen. Er was directe behoefte aan een actueel dashboard om op elk moment van de dag totaal inzicht te krijgen in patiëntstromen, het aantal coronapatiënten en de beddencapaciteit. Zo konden we coronapatiënten snel plaatsen, verplaatsen of overplaatsen naar andere ziekenhuizen.’ 

 

Nu het aantal coronapatiënten stabiel is, kan Rijnstate het dashboard verder inzetten binnen het hele ziekenhuis. Het is gecentreerd in het Virtueel Zorgcentrum, voorzien van verschillende schermen en computers. Hierop zijn de actuele data via een dashboard inzichtelijk voor dagelijkse monitoring van de beddencapaciteit. En door de digitale analysemogelijkheden kan besluitvorming op tactisch niveau plaatsvinden. Dit betekent onder andere dat Rijnstate kan inspelen op het aantal benodigde bedden op de verpleegafdelingen aan de hand van het aantal operaties die gepland staan.

 

Ook het coronadashboard is al een onderdeel van dit centrum. Rijnstate is onlangs gestart met een  pilot in samenwerking met Philips, Onze Huisartsen en VVT-instelling DrieGasthuizenGroep. Via metingen van vitale functies door draagbare sensoren op het lichaam van de patiënten beoordelen artsen op afstand welke coronapatiënten (extra) zorg nodig hebben. Meer informatie hierover is te vinden op onze website.

 

Veel efficiënter en onderbouwd met data

‘Een aantal zaken die we in de praktijk al deden, worden veel efficiënter en onderbouwd met data multidisciplinair uitgevoerd.,’ volgens Lars Tiemessen, beleidsadviseur capaciteitsmanagement. ‘Het betekent dus niet dat zorgmedewerkers extra administratief werk krijgen, juist niet! Elke ochtend komen de afdelingshoofden al samen om het aantal patiënten en bedden te bespreken. Op basis van een overzicht, dat gemaakt is door de afdeling zelf, bespreken zij de doorstroming, maken zij een planning en bespreken zij of de personele inzet gewijzigd moet worden.’  Door het actuele dashboard zijn beslissingen gebaseerd op feitelijke data van de verschillende afdelingen en komen samen op één plek. ‘We kunnen daardoor afdeling overstijgend overleggen en er een efficiënte planning op loslaten. Poortspecialismen kunnen op de schermen zien hoeveel patiënten van hen er bijvoorbeeld nog op de SEH liggen. En we kunnen daardoor zien wat er de komende dagen op ons af komt.’

 

In een later stadium krijgt het centrum steeds meer een functie als een soort verkeerstoren. Dit heeft ook te maken met de ontwikkelingen op het gebied van zorg op afstand. Op dat moment kunnen de metingen van patiënten op afstand continue in de gaten worden gehouden. Om zo de beste zorg tijdig te kunnen verlenen in het ziekenhuis of bij de patiënt thuis.

 

Doorstroom in hele zorgketen verbeteren 

Door deze ontwikkeling worden samenwerkingen met andere zorginstellingen in de toekomst mogelijk gemaakt om de doorstroom in de hele zorgketen te verbeteren. Door de uitstroom van het ziekenhuis en de capaciteit in verpleeghuizen aan elkaar te koppelen, kan er sneller gehandeld worden in het belang van de patiënt. ‘Nu zien we heel vaak dat patiënten moeten wachten op een plek in een verpleeghuis met het gevolg dat een bed in het ziekenhuis bezet wordt door een patiënt die eigenlijk ergens anders moet liggen,’ aldus Zemmelink. ‘Door inzicht te krijgen in de actuele situatie via een dashboard, kunnen we de doorstroom beter op elkaar afstemmen en de capaciteit benutten waarvoor die nodig is. Zowel in het ziekenhuis als in het verpleeghuis. En het belangrijkste is dat de patiënt dan de beste zorg op de juiste plek krijgt.’

 

Logische stap naar ziekenhuis van de toekomst

Het Virtuele Zorgcentrum start in Arnhem om ervaringen op te doen en te bekijken welke impact het heeft op de zorg. De zorg wordt verleend met intensieve inzet van digitale communicatiemiddelen en nieuwe informatie- en communicatietechnologie. Rijnstate streeft ernaar om uiteindelijk een toekomstgerichte ziekenhuisvoorziening te realiseren. Door de zorg te innoveren en onze samenwerking in de regio en met andere zorgverleners te verstevigen, willen wij de juiste zorg met hoge kwaliteit op de juiste plek inrichten. Zo kunnen wij zorg op afstand verlenen, tenzij het voor de patiënt noodzakelijk is om voor diagnostiek of behandeling naar het ziekenhuis te komen. Met het opstarten van het Virtueel Zorgcentrum zetten wij een logische stap naar het ziekenhuis van de toekomst. 

 

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.rijnstate.nl