Omroep Lingewaard

RTV Favoriet vraagt zendmachtiging voor Lingewaard aan

De gemeenteraad van Lingewaard moet binnenkort beslissen op een verzoek van RTV Favoriet om in Lingewaard te kunnen uitzenden. Deze omroep zendt nu al via de kabel en de ether uit in Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar.

Als de gemeenteraad akkoord gaat dan wordt RTV Favoriet de nieuwe lokale zender in de gemeente Lingewaard en kan er mogelijk een subsidie door de gemeente aan RTV Favoriet worden toegekend. De zendmachtiging kwam beschikbaar omdat omroep Lingewaard Lokaal vorig jaar deze machtiging na interne strubbelingen had teruggegeven aan het Commissariaat voor de Media.

Enthousiaste vrijwilligers van de opgeheven omroep Lingewaard Lokaal  hebben begin 2015 Stichting Omroep Lingewaard opgericht. Omroep Lingewaard is actief op internet en de sociale media. Het lokale nieuws en de achtergronden bij dit nieuws worden verzorgd door zeer gemotiveerde vrijwilligers die hun hart bij de gemeente Lingewaard hebben liggen. Uit de reacties die Omroep Lingewaard ontvangt, blijkt dat haar informatie door de Lingewaardse bevolking erg wordt gewaardeerd. De nieuwsitems zijn dit jaar door ruim 43.000 personen via de website bekeken. Hiervan heeft 60% de website gevonden via de sociale media.

Eerder dit jaar heeft een verkennend gesprek over mogelijke samenwerking plaatsgevonden tussen de besturen van RTV Favoriet en Omroep Lingewaard. Het bestuur van Omroep Lingewaard heeft daarbij aangegeven zich allereerst te willen richten op het maken van kwalitatief hoogwaardige lokale nieuwsitems en achtergrondinformatie met gebruikmaking van de moderne media. Ook is samenwerking met 112 Lingewaard gerealiseerd. Het gebruik van de kabel en/of zenders met machtiging van het Commissariaat van de Media acht het bestuur van Omroep Lingewaard vooralsnog achterhaald vanwege de hoge kosten die hieraan verbonden zijn en het onduidelijke inzicht in aantallen luisteraars en/of kijkers. Betrokkenheid met de bevolking van Lingewaard zal zich dit jaar manifesteren in presentatie van- en voorlichting over Omroep Lingewaard bij bejaarden- en verpleegtehuizen. Ook het versterken van de contacten met inwoners, verenigingen en instellingen binnen de gemeente heeft hoge prioriteit. Omroep Lingewaard is hierdoor nauw verweven met de lokale bevolking en kan nog beter inspelen op de lokale nieuwsbehoefte en achtergrondinformatie..

Het bestuur van omroep Lingewaard heeft in een brief het college van B&W en de raadsleden van Lingewaard nogmaals op de hoogte gebracht van haar unieke werkzaamheden en vraagt zich af of in deze tijd van bezuinigingen de eventuele verstrekking van een subsidie aan RTV Favoriet wel op zijn plaats is nu in de gemeente zelf een internetomroep zonder enige vorm van subsidie actief is.