Omroep Lingewaard

Schietwedstijden in Doornenburg

Op zaterdag 9 november organiseerde schietvereniging Kort Oisterwijck haar jaarlijkse wedstrijden. De vereniging heeft op het ogenblik 25 leden, waarvan 3 jeugdleden en is opgericht in 1965. Daar gezelligheid voorop staat zijn ze geen lid van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA). Hans Oostendorp is al 40 jaar voorzitter en 45 jaar actief als schutter. Vanaf 14.00 uur konden belangstellenden kennis maken met de schietsport. Helaas was de opkomst laag. Later in de middag melden zich wel steeds meer mensen voor de wedstrijden en werd er op diverse  soorten schietschijven geschoten. 

Bij officiële wedstrijden worden 40 schoten op een puntenschijf gelost. De volmaakte 10 heeft als benaming “mouche”. Na de schoten wordt de schijf gescand en wordt het aantal punten – zelfs in 1 decimaal- bepaald.  De dag werd afgesloten met een loterij. De schietvereniging kan terugzien op kleinschalig, maar zeker gezellig en geslaagd evenement.

Onze fotograaf Hennie van Diest was aanwezig en maakte de volgende reportage.