Omroep Lingewaard

Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van armoede

persbericht Gemeente Lingewaard

Hoe signaleer je armoede? Hoe bereik je mensen waarvan het niet bekend is dat zij in armoede leven? Hoe kun je met mensen praten over een leven met weinig geld? Hoe ondersteun je deze mensen? Belangrijke vragen waarop we in Lingewaard graag een antwoord willen. 

Na de zomerperiode starten gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) een tweejarige samenwerking met een grootse ambitie. Gezamenlijk met inwoners ontwikkelen wij een nieuwe werkwijze rondom armoede. Deze werkwijze moet vrijwilligers en professionals helpen bij het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van armoede. We werken nauw samen met twee andere hogescholen die in de regio’s Twente en Utrecht vergelijkbare onderzoeksprojecten starten.

De lokale projectgroep in Lingewaard zal in ieder geval bestaan uit drie inwoners uit Lingewaard die uit ervaring weten wat een leven in armoede inhoudt. “Het is vanzelfsprekend”, zegt onderzoeker Carinda Jansen van de HAN, “dat je een onderzoek doet mét de mensen waarover het gaat en niet óver die mensen. Voor een betekenisvol resultaat moet je samen leren van ervaringen van inwoners”. Deze visie wordt van harte ondersteund door de gemeente. “Deze manier van onderzoek doen, sluit perfect aan bij waar we in Lingewaard voor staan. We doen met samen met onze inwoners. Dat is bij zo’n belangrijk thema als armoede helemaal nodig”, aldus wethouder Aart Slob.

Naast mensen met ervaringskennis bestaat de projectgroep ook uit vrijwilligers en professionals. Op dit moment zijn gemeente en SWL bezig met de werving van projectgroepleden. Daarbij gaan ze voor een afspiegeling van inwoners en organisaties uit Lingewaard.

Meer lezen: Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd binnen de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen, meer informatie over deze werkplaats vindt u op www.werkplaatsensociaaldomein.nl.