Omroep Lingewaard

SP inzet voor de weekmarkt succesvol…

Persbericht SP Lingewaard

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag stond ook de marktverordening op de agenda. Daarbij stelde het college voor om de geldigheid van de marktstandplaats-vergunning terug te brengen van onbepaalde tijd naar 5 jaar. Dit leidde tot boosheid bij de marktkooplieden die daardoor in de problemen zouden komen omdat 5 jaar te kort is om hun investeringen in de verkoopwagens terug te verdienen. Via de branche organisatie vroegen de marktkooplieden om een vergunning voor tenminste 10 jaar.

Aangezien de SP:

  • de weekmarkten als leefbaarheid-bevorderend ziet;
  • voorkomen wilde dat Lingewaard niet meer interessant is voor de marktkooplieden en daardoor de weekmarkten verder zouden krimpen;
  • zich ook graag inzet voor de kleine ondernemers.

diende de SP een voorstel in om de geldigheid van de vergunning op 10 jaar vast te stellen. Tot blijdschap van de marktkooplieden en weekmarktbezoekers is dit voorstel aangenomen. Daarnaast mogen de marktkooplieden die momenteel in bezit zijn van een vergunning hun vergunning overgeven aan een opvolger zoals een partner, kind of werknemer.

www.lingewaard.sp.nl

Dit betreft een persbericht van politieke partij D66 Lingewaard. De geuite meningen, visies, etc. zijn niet per definitie die van Omroep Lingewaard.