Omroep Lingewaard

Start Mantelzorgcafé Gendt…

Het Participatiepunt Gendt start samen met vrijwilligers en Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) het Mantelzorgcafé voor inwoners van Gendt. Het Mantelzorgcafé zal tweemaandelijks plaatvinden.

Ben jij Mantelzorger?
Als je voor langere tijd onbetaalde zorg verleent aan iemand uit je familie of omgeving die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is, dan ben je mantelzorger. Diegene voor wie je zorgt staat heel dichtbij: een partner, ouder, kind, familielid, vriend/ vriendin of buur.

Mensen die voor iemand zorgen kunnen tegen allerlei zaken aanlopen. Andere mensen ontmoeten die in een verglijkbare situatie zitten en het delen van ervaringen kan dan fijn zijn. Misschien herken je wel zaken waar anderen ook tegenaan lopen. Of hoor je praktische tips en oplossingen van anderen die ook jou tot steun kunnen zijn. Het Mantelzorgcafé biedt een ontspannen en vertrouwde omgeving. Woon je in Gendt of de gemeente Lingewaard, dan ben je van harte welkom.

Enthousiaste vrijwilligers, die zelf ervaring hebben met het geven van mantelzorg begeleiden deze middag.

Het eerste Mantelzorgcafé in Gendt vindt plaats op:

Datum: Dinsdag 7 maart van 14.00 tot 16.00 uur

Locatie: Providentia, Dorpstraat 5, Gendt

Thema: Ontmoeten en informatie over mogelijkheden van ondersteuning bij de zorg.

Onder het genot van een kopje koffie/ thee kan je in contact komen met andere mantelzorgers en medewerkers van welzijn- en zorgorganisaties.

Kosten: € 2,00

Inlichtingen: Henny Campschroer, vrijwillig coördinator, tel: 0481 421 758

Opgave bij deelneming:

Graag opgave bij deelname bij het Meldpunt SWL : 088-2552555

of via E- mail: [email protected]