Omroep Lingewaard

Stichting Tikkieerbij bevriest zijn activiteiten…

De organisatie van onder meer een van de grootste Spinningmarathons in de regio waarbij geld ingezameld wordt voor diverse wisselende goede doelen heeft helaas afgelopen jaar de Spinningmarathon moeten afblazen vanwege het geringe aantal aanmeldingen. Uit nader onderzoek blijkt dat er onvoldoende toekomst is voor deze activiteit om geld in te zamelen voor de goede doelen.

Sinds de oprichting in 2008 is er in totaal maar liefst ruim 130.000 euro ingezameld door acties, sponsoren en deelnemers aan verschillende activiteiten.
Met het ingezamelde geld zijn verschillende grote landelijke goede doelen als ook lokale initiatieven gesteund zoals bijvoorbeeld een G-hockey team, ondersteuning in een zorgcentrum met een rolstoelfiets en Truckrun (tocht voor mensen met een beperking).

Het besluit om te stoppen is voor ons als bestuur niet gemakkelijk geweest want iedereen is al die jaren met hart en ziel betrokken bij Tikkieerbij. Het bestuur kan in de huidige samenstelling niet de juiste formule en motivatie vinden om evenementen van de grond te krijgen die voldoende opbrengst leveren om aan de goede doelen te doneren. Het aanbod van evenementen is groot in de regio en er is een soort verzadiging opgetreden waardoor minder bezoekers/sponsoren te enthousiasmeren waren. Om een nieuw evenement of actie te organiseren ziet het huidige bestuur in zijn samenstelling onvoldoende mogelijkheden. Daarom bevriest het bestuur zijn activiteiten. De stichting Tikkieerbij blijft wel bestaan want het betekent niet dat er niets mogelijk zou zijn. Deze opening willen een aantal leden (en oud leden) van het bestuur ook graag houden om wellicht in de toekomst toch met activiteiten te komen. Mogelijk dat dit activiteiten op een kleinere schaal kunnen zijn.
Tenslotte zet de stichting zich in voor het goede doel en de slogan blijft dan ook dat je met gezonde spieren meer kunt dan alleen sporten!

Stichting Tikkieerbij