Omroep Lingewaard
Strategie Omroep Lingewaard

Strategie Omroep Lingewaard

In onderstaand stuk vindt u de strategie voor de komende vier jaar van Omroep Lingewaard.

Strategie (hoe gaan we het doen).
Vanzelfsprekend zijn er nog vele andere zaken, welke op onze toekomstvisie losgelaten kunnen worden. Wij kiezen er echter voor bovenstaande punten als belangrijkste/ prio1 te classificeren.

Kwalitatief hoogstaande programma’s maken. Verder uitbouwen op inhoud, kwaliteit en
techniek

 • Opleiden van vrijwilligers (interviewtechnieken, journalistiek, techniek etc.);
 • upgraden/ uitbouwen mogelijkheden apparatuur (Drone, radiotak, camerawerk,
  montagewerk, 4k, live);
 • specialisten als vrijwilligers aantrekken;
 • mobiele studio;
 • samenwerking zoeken met bedrijven;

– kwaliteit boven kwantiteit;

 • Beter niet, dan niet goed;
 • vaste items;
 • investeren in opleidingen/ begeleiding;
 • niet bang zijn voor nieuw/ aanpassen concept
 • niet bang zijn om afscheid te nemen (vaste items, vrijwilligers);

– verder professionaliseren OL;

 • De diverse teams verder uitwerken zonder star te worden in samenwerking
 • samenwerking zoeken met collega-omroepen (identiteit behouden waar mogelijk, geen bijvangst);
 • structuur aanbrengen bij verschillende teams en bestuur;
 • protocollen opstellen;

– serieuze speler in het lokale omroepland worden;

 • items maken van dusdanig goede kwaliteit dat deze verkocht kunnen worden aan andere
  omroepen;
 • kennis- en kundeniveau dusdanig dat OL een vraagbaak voor andere is;
 • Uit- en inlenen vrijwilligers;
 • sponsoren aantrekken;

– autonomie buiten de omroep zelf (zelfstandig, onafhankelijk, kostendekkend);

 • Sponsoren aantrekken;
 • reclame-inkomsten genereren;
 • niet afhankelijk zijn van overheidsgeld;

– prettige, veilige en stimulerende werkomgeving.

 • Duidelijke lijnen, afspraken en communicatie;
 • ruimte voor ideeën;
 • mogelijkheden voor Duo-banen onderzoeken;
 • mogelijkheden voor stage;
 • opleiden van vrijwilligers.