Omroep Lingewaard

TALENT GENOEG…..

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen maart volgend jaar heeft onze gemeente een mooi initiatief genomen.
Aan potentiële kandidaat raadsleden en geïnteresseerde burgers werd de cursus POLITIEK ACTIEF aangeboden.
En niet voor niets!

Ruim 25 kandidaten, waaronder veel jeugdigen en een paar oudjes, waren nieuwsgierig naar wellicht een nieuwe andere toekomst.

JONG GELEERD, OUD GEDAAN?
OF MOOI OUD WORDEN IS NIET JONG BLIJVEN!

Drie mooie lesavonden kregen de kandidaten voorgeschoteld. De organisatie was in handen van de griffie van onze gemeente. Veel theorie, debatteren en speeddaten met huidige raadsleden.

Het talent kwam snel boven water, vooral van jongeren.
De slotavond bestond uit het bijwonen van een echte raadsvergadering!
Een vuurdoop van jewelste.
Felle scherpe discussies, stuntelende wethouders, een burgemeester met stemverheffing en de altijd aanwezige strijd tussen oppositie en het coalitieblok.

Het inmiddels al voorgekauwde onderwerp investeringskrediet crematorium was een makkie.
Weer stuntelig gedrag van de wethouder over de Dorpensingel/Ressen maar dat zijn we gewend.
Jaarstukken 2016 ODRA bleek onduidelijk. Krijgt Lingewaard geld terug of niet?
En de klapper was het onderwerp Presikhaaf. Een hoofdpijn dossier van de eerste orde. Geen aspirine helpt daartegen.

Op initiatief van PvdA fractieleider Maarten van den Bos werd een voortreffelijke brief gepresenteerd die namens de gemeenteraad gestuurd moest worden aan het bestuur van Presikhaaf.
Uiteraard was de coalitie, zoals altijd tegen het voorstel van de oppositie, deze brief uit te doen. De wethouder adviseerde de brief daarom niet te versturen.

En toen gebeurde voor de Lingewaardse gemeenteraad iets dat zeldzaam is. Één raadslid, Boukje Raes van coalitiepartij CDA, verliet haar hok en stemde voor het uitgaan van de brief!

En zo gebeurde het onmogelijke. Een kink in de kabel van het coalitieblok. De brief gaat gewoon uit!

Kortom, veel elementen kwamen aan de orde in deze raadsvergadering.

Zullen de jongelingen een plekje kunnen veroveren in de diverse fractie bolwerken?

Wordt het jong geleerd, oud gedaan of blijven we nog vier jaar aankijken tegen de overwegend grijze eminenties die denken daarbij jong te blijven?

Bert Gerritsen