Omroep Lingewaard

Thema ‘Wat is er nodig om te kunnen blijven zorgen’ in het Mantelzorgcafé…

Juist bij het geven van mantelzorg, zorg voor iemand in je directe nabijheid, partner, ouder of kind, kunnen grenzen van belastbaarheid geleidelijk worden overschreven. Je hebt dat zelf vaak niet zo in de gaten of negeert die signalen omdat veel in het teken staat van zorgen voor de ander. Totdat er lichamelijke en of psychische klachten ontstaan. 

De Mantelzorgconsulent Monique Ritzen werkzaam bij Stichting Welzijn Lingewaard, zal in het Mantelzorgcafé op woensdagmiddag 20 februari hierop ingaan en samen met de aanwezigen in gesprek gaan wat er nodig is om te kunnen blijven zorgen. Dit zal voor ieder anders zijn, maar er zijn wel een aantal zaken die voor ieder zullen gelden. De middag zal worden afgesloten met een aantal ontspanningsoefeningen. Vrijwillige gastvrouwen zullen u verwelkomen met koffie/thee en iets lekkers. 

De middag is van 14.00 – 16.00 uur en zal plaatsvinden in het Dominicanenklooster, Stadsdam 1 in Huissen. U kunt zich aanmelden via SWL Meldpunt T: 088-2552555  of via email: [email protected] . Voor meer informatie over deze lotgenotencontact middagen kunt u contact opnemen met vrijwillig coördinator Anske van Spanje, tel: 026- 325 45 69.