Omroep Lingewaard

Thema ‘Wettelijke vertegenwoordiging’ in het Ontmoetingscafé

Het Ontmoetingscafé is een informatie- en ontmoetingstrefpunt met thema’s rondom ziektebeelden waar mantelzorgers mee te maken krijgen. Organisaties betrokken bij de ouderenzorg in Lingewaard (RijnWaal Zorggroep, Zinzia Zorggroep, huisartsenpraktijk de Teselaar en Stichting Welzijn Lingewaard) organiseren deze avonden voor betrokkenen, familieleden en belangstellenden.

Voor iedereen die ouder wordt is nadenken over wensen met betrekking tot de laatste levensfase belangrijk. Wat is goed om te regelen en vast te leggen op een moment dat het nog kan. 

Als mantelzorger ga je voor en namens diegene voor wie je zorgt zaken regelen. Meestal gebeurt dit in samenspraak met diegene voor wie je zorgt. Maar wat als iemand snel zieker wordt en niet meer in staat is om zelf beslissingen te nemen of geen handtekening meer kan zetten om bijvoorbeeld financiële zaken af te handelen, zoals bij dementie. 

Lonneke Backelandt, kandidaat-notaris bij Lingewaard Notarissen zal tijdens deze avond ingaan op bovenstaande en uitleg geven over een onderhandse volmacht, het levenstestament, notariële volmacht, mentorschap, bewind voering en curatele. Sjan van Goor, maatschappelijk werker verpleeghuis de Lingehof zal uitleg geven wie er beslist bij ingrijpende maatregelen en de wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). 

Tijdens de bijeenkomst kunt u uw vragen voorleggen en is er ruimte voor ontmoeting. 

Datum:  Dinsdag 30 oktober 2019
Locatie: Protestantse Kerk Huissen, Raadhuisplein 35 Huissen
Tijd:       19.30 tot 21.00 uur
Deelname is kosteloos

Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp en wilt u deze avond bezoeken, dan kunt u zich aanmelden via SWL Meldpunt:meldpunt@swlingewaard.nl of tel: 088 255 2555.