Omroep Lingewaard

Toekenning Wmo-voorzieningen, in de maat of uit de maat

Persbericht Lingewaard.NU

“Opdracht van het College om zo min mogelijk zorg te verstrekken”
“Criminele organisatie”
“valsheid in geschrifte”
“Misstanden bij de uitvoering van de Wmo”
“manipuleren c.q. laten ombouwen van een onafhankelijk medisch advies”
“Tientallen onderzochte meldingen van onregelmatigheden op de Wmo”

Dit zijn enkele citaten in de afgelopen periode van de zijde van de SP Lingewaard in de (social)media over de uitvoering door de gemeentelijke organisatie van het beleid rondom de toewijzing van Wmo- voorzieningen. Je mag bij dit soort ernstige beschuldigingen verwachten dat er ‘hard’ bewijs is. Als raad, en dus ook de SP, ben je immers eindverantwoordelijk voor het handelen van de gemeentelijke organisatie. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van lingewaard.NU om de genoemde onderzochte meldingen van onregelmatigheden, eventueel geanonimiseerd, concreet te maken, wordt één casus in de publiciteit gebracht. Dit is de persoonlijke casus van de voorzitter van de SP-raadsfractie. Voor de beschuldiging van het druk zetten door de gemeente op de onafhankelijke arts om het medisch advies in het kader van de Wmo-aanvraag te wijzigen, ontbreekt bewijs. Dat is niet de mening van lingewaard.NU maar die van het Medisch Tuchtcollege, zo lezen we in de uitspraak op het geding dat door de zorgvrager werd aangespannen. Voor alle duidelijkheid het onafhankelijke medisch advies bij een Wmo-aanvraag gaat over de medische beperkingen van de zorgvrager. De (maatwerk)voorzieningen die nodig zijn om meer zelfredzaam te zijn, worden door de eigen gemeentelijke zorgprofessionals op basis van de Wmo en de door de raad vastgestelde Wmo-verordening vastgesteld. Niks geen willekeur bij de toekenning van de voorzieningen maar wel onderlinge professionele uitwisseling van ervaringen tussen Wmo-consulenten. Dat was ook de reden voor de onderzoekers van het door de gemeenteraad ingestelde onafhankelijke onderzoek om
te constateren dat de uitvoering van de Wmo-toekenningen in overwegende mate goed en
consistent plaatsvindt. Dat verbeteringen in onderliggende werkinstructies en in de toepassing van de wet bescherming persoonsgegevens nodig zijn onderschrijf lingewaard.NU. Dat dit ook al eerder had moeten plaatsvinden erkennen wij ook. Maar wij vragen ons wel af, gelet op de voor de raadsleden geldende integriteitsregels, of deze individuele casus niet de schijn heeft van een ongewenste vermenging van eigen en politieke belangen. Met modder gooien laten we aan andere partijen, wij blijven bij onze eigen kracht. Leest u zelf de rapportage van het onderzoek op www.lingewaard.NU en oordeelt u zelf, vanuit uw eigen kracht.

Fractie lingewaard.NU