Omroep Lingewaard

Vernieuwing van de eerste vier scholen in Lingewaard in zicht…

Veel schoolgebouwen in Lingewaard zijn gebouwd in de vorige eeuw en aan vernieuwing toe. Het Sterrenbos in Huissen, De Vonkenmorgen in Gendt, De Doornick in Doornenburg en OBC De Heister in Bemmel zijn de eerste vier scholen in Lingewaard die de komende jaren worden vernieuwd. Het college heeft ingestemd met  het Integraal Huisvestingsplan Primair en Voortgezet Onderwijs (IHP). In het IHP staat de aanpak voor alle scholen in Lingewaard beschreven. Dit plan ligt nu voor bij de gemeenteraad.

Wethouder Onderwijs Helga Witjes: “Het is belangrijk dat kinderen in een goed schoolgebouw zitten waar zij goed kunnen leren maar waar bovendien bijvoorbeeld een goede aansluiting is met kinderopvang. Het plan is gemaakt samen met de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in de gemeente. Een onafhankelijk bureau heeft alle schoolgebouwen in onze gemeente onderzocht. Hierbij is onder andere gekeken naar hoe een gebouw er van buiten uitziet, maar bijvoorbeeld ook naar of het duurzaam is, voldoende energie bespaart en past bij wat de school en leerlingen nodig hebben voor goed onderwijs. Uit dit onderzoek kwamen de vier genoemde scholen als eerste in aanmerking voor vernieuwing. Daarmee gaan we aan de slag.”  

Een plan dat gericht is op de toekomst 

Het IHP bevat de richtlijnen voor het onderwijshuisvestingsbeleid tussen 2019 en 2035. In het plan kijkt de gemeente naar alle factoren van een schoolgebouw, zoals de bouwkundige staat, de veiligheid en het binnenmilieu. In het plan staat beschreven in welke periode scholen gepland staan voor ver- of nieuwbouw. Schoolbesturen weten dan ook welk onderhoud ze de komende jaren aan hun gebouw moeten uitvoeren of kunnen verwachten. Hierdoor hebben zowel de gemeente als schoolbesturen zicht op de benodigde toekomstige investeringen in de onderwijshuisvesting.

Vaststelling door de raad

In september 2018 heeft de raad al de kaders voor de onderwijshuisvesting vastgesteld. De raad stelt het IHP op 28 februari vast. Na vaststelling van het IHP starten de voorbereidingen voor de vernieuwing van de scholen.