Omroep Lingewaard

Verrasbest in Bemmel?..

PERSBERICHT: PvdA en GroenLinks stellen opnieuw vragen over bouwlocatie Oostervelden/Dorpsstraat

Verrasbest in Bemmel?

Op de hoek van de Dorpsstraat en de Oostervelden in Bemmel, de locatie van de voormalig brandweerkazerne, komen broodnodige sociale huurwoningen. Althans, dat is de bedoeling. De Raad stelde in juli 2017 het bestemmingsplan vast, de woningen zouden er in de zomer van 2019 staan. Althans, dat was de bedoeling. Want wie nu naar de locatie kijkt, ziet hopen zand, hekken en vervaarlijk ogende afzetlinten. Pas op: asbest.

Wat is er aan de hand? Eerst bleek de grond verontreinigd, moest er aanvullend onderzoek gedaan worden. Het werk lag ondertussen stil. Toen uiteindelijk na de zomer van 2018 begonnen kon worden met het grondwerk stuitte men op asbest. Onverwachts, schreef de gemeente aan omwonenden in december vorig jaar. En juist dat is opvallend. Want in een rapport uit 2016 van een onafhankelijk bureau over de grond op deze locatie komt het woord asbest talloze keren voor. Onder meer op pagina 71, waar staat dat monsters genomen op deze locatie ‘als asbest verdacht gekwalificeerd zijn’. Hoe kan het dan twee jaar later verrassend zijn dat er asbest zit? Verrasbest in Bemmel, blijkbaar.

‘Als het niet zo ernstig was, was het bijna komisch’, zegt PvdA-fractievoorzitter Maarten van den Bos. ‘Hoe kan het nu dat wanneer men in 2016 weet dat er mogelijk asbest in de grond zit, men daar in 2018 als bij verrassing op stuit? Dat is toch vreemd, waarom niet direct onderzoek gedaan? Begin 2018 werd al gekeken naar grondverontreiniging, waarom is toen met dat rapport uit 2016 in het achterhoofd geen verder onderzoek naar asbest gedaan?’

‘En dat terwijl mensen juist staan te springen om deze woningen’, valt Lianne Duiven van GroenLinks hem bij. ‘Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen in Lingewaard. Dan is het onverteerbaar dat het zo lang duurt voordat de woningen die er gebouwd zouden worden er ook staan. De gemeente had juist hier doortastender moeten optreden’.

Om die reden stellen GroenLinks en PvdA opnieuw vragen over dit dossier, waarbij ook nog een rol speelt dat de Provincie Gelderland dit project met een subsidie van meer dan vier ton mogelijk gemaakt heeft. In de subsidievoorwaarden stond echter dat de woningen er dan wel in 2019 zouden moeten staan. Of de enorme vertraging die dit project inmiddels opgelopen heeft nog gevolgen heeft voor de verkregen subsidie willen beide partijen daarom ook graag weten.

Opmerking redactie: Dit betreft een persbericht van de PvdA en GroenLinks Lingewaard. De geuite meningen, visies, etc. zijn niet per definitie die van Omroep Lingewaard.