Omroep Lingewaard

VIDEO: Oefening hulpdiensten Huissen 5 en 6 april 2017…

Op 5 en 6 april 2017 was er in Huissen bij de Zandse Kerk een zogenaamde MRO (= Multidisciplinair Realistisch Oefenen) van hulpdiensten uit de veiligheidsregio Gelderland-Midden.

Dit was een oefening van politie, brandweer en ambulancedienst. Omdat er sprake was van een groot incident was er naast de eenheden van de hulpdiensten ook van elke discipline een Officier van Dienst ter plaatse.

Wat was er aan de hand?

De politie kreeg een melding van een verkeersongeval met letsel en was bijna gelijktijdig met de ambulance ter plaatse.

Bij eerste onderzoek bleek dat een kleine vrachtwagen met hoge snelheid een personenauto had geramd  en daarna tegen een passagiersbus tot stilstand was gekomen. Hierbij zijn veel gewonden gevallen en de personenauto -waarin een slachtoffer was bekneld- had vlam gevat. Dit alles speelde zich af voor de Zandse Kerk, waar ook een incident ontstond. De bus blokkeerde de uitgang van de kerk en er ontstond in de kerk brand met veel rookontwikkeling. De slachtoffers in de kerk konden niet wegkomen.

Bij zo’n groot incident wordt direct opgeschaald. Naast de inzet van meerdere eenheden komt van iedere hulpdienst een Officier van Dienst ter plaatse met ieder een eigen verantwoordelijkheid. Samen ontstaat dan een gecoördineerde inzet van politie, brandweer en ambulancedienst. Hiervoor was een commandopost beschikbaar. Een Officier van Dienst bepaalt hoeveel voertuigen en welke voertuigen nog meer ter plaatse moeten komen en wat de taak van de bemanning is.
Men werkt daarbij volgens vastgestelde protocollen. Tevens was deze oefening ook een test van de communicatiemiddelen.

Daarnaast zijn een aantal waarnemers aanwezig, die het optreden van de verschillende eenheden vastleggen en beoordelen. Dit wordt later met de deelnemers geëvalueerd.

In het gemeenschapshuis naast de kerk zijn de niet vervoerde slachoffers en de getuigen opgevangen. Bij verder onderzoek bleek ook nog dat zich in de vrachtwagen twee illegale vreemdelingen bevonden, die zijn aangehouden. Ook de chauffeur van de vrachtwagen is door de politie aangehouden.

Bij deze oefening waren ook het GHOR (=Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio), medewerkers van het Rode Kruis, LOTUS, de gemeente Lingewaard en slachtofferhulp betrokken.

Omroep Lingewaard heeft van deze oefening een compilatie gemaakt met soms indringende beelden. Omdat er sprake was van een oefening hebben wij de werkzaamheden van de hulpdiensten van nabij in beeld gebracht.

Bij een “echte” ongevalssituatie zal dit niet gebeuren. Zo zal er altijd ruim voldoende afstand worden bewaard bij het in beeld brengen van een incident, worden de hulpdiensten niet belemmerd in hun werkzaamheden, wordt als dat nodig is altijd primair eerste hulp verleend en zullen slachtoffers niet herkenbaar in beeld worden gebracht. Integriteit speelt hierbij een grote rol.

Het kan en mag niet zo zijn dat er beelden op de sociale media en het internet verschijnen, waarin slachoffers en/of voertuigen herkenbaar in beeld worden gebracht. Ook worden er geen beelden geplaats voordat eventuele familie van slachtoffers in kennis is gesteld. Wij benadrukken dat iedere burger zich naar onze mening op morele gronden aan deze gedragscode dient te houden.