Omroep Lingewaard

Vier Lingewaardse organisaties ontvangen subsidie…

Bij de subsidietoekenning van juni 2017 (2e kwartaal) , waarbij door het Prins Bernhard Cultuur Fonds Gelderland ruim een kwart miljoen euro aan subsidies werd verstrekt, bleef de gemeente Lingewaard niet buiten de prijzen.
Vier organisaties zagen hun aanvragen beloond voor een totaal van € 16.500.-
Het betreft hier:
• De sociëteit Het Manneneiland in Bemmel die door Teejaater Pan in de Theaterkerk een toneelstuk opvoert over de geschiedenis van Het Manneneiland, kreeg voor dit project € 3000.-
• Mea Vota in Huissen heeft voor haar Tuinbouwmuseum De Hofstééj ten behoeve van de renovatie van een van de druivenkassen, nodig voor de uitbreiding van het educatieve museum, een bijdrage van € 3000.- ontvangen
• Stichting Drie Oever Festival in Gendt (muziek in diverse genres) kreeg voor een festival (15-17 september) in de Gelderse Poort € 10.000.- toegekend. Het verbinden van de dorpskernen op de oevers rond de Rijnsplitsing sprak erg aan, terwijl ook aandacht voor de tijdelijke vluchtelingen-muziekgroep als sterk verbindend werd gezien.
• De Stichting Streekmuseum Lingewaard start op 6 juli, met de uitgave van een boekwerkje over ’t Huis te Bemmel, een serie over Lingewaardse kastelen en buitenhuizen. Voor dit initiatief werd een garantiesubsidie van € 500.- toegekend.

Het lijkt erop dat de culturele instelingen in Lingewaard de weg naar het Cultuurfonds in Arnhem hebben ontdekt.
Het Prins Bernhard Cultuur Fonds (in de volksmond ook wel Anjerfonds genoemd), streeft ernaar om de diverse cultuurfondsen met elkaar te verbinden om een meer integrale ondersteuning van de cultuur te bewerkstelligen. Dit heeft er al toe geleid dat het Drie Over Festival te Gendt van het Gelders Waterschapsfonds –ongevraagd- een deelsubsidie van € 2000.- heeft ontvangen.

Zie voor verder info: https://www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/gelderland

Kassen Mea Vota te Huissen.