Omroep Lingewaard

‘Vleiskeure’ 19 september 2019 in Huissen

Persbericht ‘St. Vrienden van Huissen’

Het traditionele ‘Vleiskeure’ is een aantal jaren geleden door de Stichting Vrienden van Huissen nieuw leven in geblazen. Veel Huissense deelnemers zijn bereid gevonden om ook dit jaar weer hun medewerking aan dit unieke evenement te verlenen.

De beoordeling van het lekkerste stukje vlees voor de kermis staat nog steeds centraal op dit feestelijke en traditionele gebeuren. Door de jaren heen zijn er echter steeds minder slagers overgebleven en daarom heeft de St. Vrienden van Huissen het evenement een aantal jaren geleden vernieuwd. Nu met deelname van meer en andere ondernemers, die allen iets met vlees en eten en drinken en/of kermis te maken hebben. Zoals de (veel aanwezige) horeca, maar ook de groenteman en bakker en de viswinkel. Zo wordt het evenement veel breder gedragen.

Zoals gebruikelijk wordt er om 18:30 afgetrapt door de ‘keurmeesters” in traditionele outfit voorafgegaan door de man met het Blèk op het van Wijkplein, waarna de stoet zich in beweging zet naar de Arnhemse poort. Daar wordt een tussenstop gemaakt en worden er onder begeleiding van dweilorkest de Dreumels en nog meer levende muziek hapjes en drankjes gekeurd. Vervolgens trekt de karavaan verder naar de volgende pleisterplaats: Langestraat/ hoek Vicariestraat/Korte Kerkstraat. Via het Vishuiss en de Kaasshop vervolgt het gezelschap zijn route naar het Raadhuisplein om daar een lekker “stukske vleis te pruuve” en dit weg te spoelen met een vloeibare versnapering.  De volgende stop is het “horecapleintje” hoek Lange Kerkstraat/Vierakkerstraat. Ongetwijfeld wordt hier ook van het een en ander geproefd en de koets met keurmeesters zet zich vervolgens in beweging naar het volgende “horecapleintje” hoek Vierakkerstraat/’Nonnengas’/’Museumplein’ . Na het pruuve’ en keure’  begint de laatste etappe naar de Markt waar het onlangs geopende Odeon het eindpunt van de tocht vormt Om 21:00 wordt daar met veel muzikanten het officiele Vleiskeure’ met het zingen van het Huissense volkslied ‘als ien Huusse de sterre straole’  afgesloten. Huissen zou Huissen niet zijn als er daarna niet in de vele horeca etablissementen nog ‘èkkes gepruuf’ wordt. De Keurmeesters en hun gevolg zullen op diverse plaatsen in Huissen onthaald worden op muziek, o.a. de Volharding en Piratenkoor en zij zullen aan de deelnemers een certificaat uitreiken.