Omroep Lingewaard

Voorlichtingslessen jonge mantelzorgers op OBC Huissen

In aanloop van de week van de jonge mantelzorger geven Mantelzorgconsulent Monique Ritzen en
Jongerencoach Juul Kruijs van maandag 20 tot vrijdag 24 mei voorlichtingslessen aan jongeren over
dit onderwerp op het OBC Huissen. Doel is zichtbaarheid en (h)erkenning voor de jonge
mantelzorger. Samen geven we jonge mantelzorgers de steun die ze verdienen!

Eén op de tien jongeren komt thuis in aanraking met iemand die langdurig ziek is of een handicap
heeft. Dit kan zijn vanwege een lichamelijke of psychische ziekte, een handicap of een ernstige
verslaving van een gezinslid. Behalve dat jongeren zich zorgen maken, zullen ze ook een handje mee
moeten helpen om de boel thuis draaiende te houden. Ze zijn zich vaak niet bewust van hun
mantelzorgtaken. Juist om die bewustwording gaat het in de voorlichtingslessen.

De ervaring leert dat niet alle jongeren die hier thuis mee te maken hebben in beeld zijn op school.
Schaamte om hierover te spreken speelt ook vaak mee. Juist in een periode als de pubertijd willen
jongeren niet graag ‘anders’ zijn, zielig gevonden worden, maar gewoon zijn als de rest. Het is
belangrijk dat jonge mantelzorgers gezien, erkent en ondersteund worden. Door hun klasgenoten,
docenten en anderen zoals huisartsen, hulpverleners en jongerenwerkers. Zo kan eventuele
overbelasting bij deze jongeren voorkomen worden.

Heeft u vragen over de voorlichtingslessen of andere vragen rondom mantelzorg, dan kunt u contact
opnemen met Monique Ritzen. Tel; 06- 22933258 of via de mail: [email protected]