Omroep Lingewaard

VVD Lingewaard stelt schriftelijke vragen over de “bouwvallen” in Lingewaard

Persbericht VVD Lingewaard

VVD Lingewaard stelt schriftelijke vragen over de “bouwvallen” in Lingewaard

In Lingewaard zijn een aantal ruimtelijke bouwwerken (dan wel: bouwvallen) al geruime tijd, sommige al meer dan een decennium een doorn in het oog voor de ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente (red: zie voorbeeld in de bijlage I).

Hubers stelt vragen omdat de gemeenteraad de Gids Ruimtelijke Kwaliteit heeft vastgesteld. In deze kwaliteitsgids heeft de raad haar ruimtelijk kwaliteitsbeleid vormgegeven en is de zogenaamde “excessenregeling” opgenomen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels de mogelijkheid gekregen om eigenaren van bouwwerken die in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand aan te schrijven om de huidige strijdige situatie ongedaan te maken.

“Deze panden zijn niet alleen een doorn in de ogen van vele inwoners, maar denk ook eens aan de veiligheid van spelende kinderen in de wijken”

Hubers vraagt nu aan het college of zij haar bevoegdheid al heeft uitgevoerd en of eigenaren van bouwvallige panden al zijn aangesproken op hun verantwoordelijkheid in de ruimtelijke orde.

—————————————————————————————————————

De onderstaande vragen zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders.

Verzocht wordt de vragen schriftelijk te beantwoorden.

Aanleiding / toelichting:
In Lingewaard zijn een aantal ruimtelijke bouwwerken (dan wel: bouwvallen) al geruime tijd, sommige al meer dan een decennium een doorn in het oog voor de ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente (zie voorbeeld in de bijlage I).

Nu heeft de raad in haar vergadering d.d. 19 september 2018 de Gids Ruimtelijke Kwaliteit vastgesteld. In deze kwaliteitsgids heeft de raad haar ruimtelijk kwaliteitsbeleid vormgegeven en is op pagina 14 de zogenaamde “excessenregeling” opgenomen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels de mogelijkheid gekregen om eigenaren van bouwwerken die in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand aan te schrijven om de huidige strijdige situatie ongedaan te maken.

Ter illustratie en voorbeeld: Acht het college de boerderij aan de kruising “Zandse Dwarsstraat” en “karsstraat” te Huissen in ernstige mate in strijd met redelijke eisen van welstand?

Vragen:
1. Kan het college een inventarisatielijst overleggen met daarin opgenomen de bouwwerken die in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand?
2. Heeft het college reeds gebruik gemaakt van de excessenregeling in de Gids Ruimetelijke Kwaliteit? Zo nee, waarom niet?
3. Zo ja, welke maatregelen heeft het college genomen om met de eigenaren van de betreffende bouwwerken tot een oplossing te komen

Ondertekening:

Nick Hubers
Fractie VVD Lingewaard

Dit betreft een persbericht van de VVD Lingewaard. De geuite meningen, visies, etc. zijn niet per definitie die van Omroep Lingewaard

Foto ter illustratie.