Omroep Lingewaard

Wisseling raadsleden lingewaard.NU …

Vanaf 10 november 2016 zal Ruben van Ottele van lingewaard.NU zijn werkzaamheden als raadslid overdragen aan Peter Houtsma. Ruben van Ottele heeft bij het bestuur van de lokale politieke partij kenbaar gemaakt dat zijn nieuwe maatschappelijke functie te veel tijd vraagt en dat hij daarmee zijn taken als raadslid niet meer voldoende kan uitvoeren in de toekomst. Conform de reglementen is het bestuur de kieslijst langsgelopen en Peter Houtsma heeft kenbaar gemaakt het raadslidmaatschap te accepteren.

Peter is de huidige voorzitter van lingewaard.NU. Zijn taken worden per 10 november 2016 overgenomen door huidig bestuurslid Frank Heijmen, die als interim bestuursvoorzitter de taken van Peter Houtsma waarneemt, tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Ruben van Ottele treedt tot de verkiezingen aan als bestuurslid van lingewaard.NU.