Omroep Lingewaard

Zes flexibele, tijdelijke woningen in Haalderen voor jongeren

Gemeente Lingewaard en Waardwonen slaan handen ineen voor jongeren 

Er komen zes flexibele woningen aan de Kleine Baal in Haalderen, in de eerste plaats voor jongeren uit het  dorp zelf. Waardwonen bouwt deze starterswoningen op een braakliggend terrein van de gemeente  Lingewaard. De woningen staan er maximaal voor vijftien jaar, omdat de gemeente op deze plek op termijn  andere woningen wil gaan bouwen.  

Trots op passende woningen voor jongeren 

Wethouder Helga Witjes: “Binnen de gemeente is een groot woningtekort, met name in het sociale  segment en voor starters. Deze tijdelijke woningen zijn met name voor de doelgroepen jongeren tot 30 jaar.  Het zijn woningen voor de jongeren uit Haalderen of met binding met Haalderen die vanuit huis op zoek zijn  naar een eigen woning om zelfstandig te kunnen wonen. We zijn trots dat we ook deze doelgroep passende  woningen kunnen aanbieden. Voor jongeren is het erg moeilijk om een geschikte, betaalbare woning te  vinden. We willen de komende jaren met name voor hen in totaal vijftig woningen in Lingewaard  realiseren.” 

Primeur: eerste project tijdelijke huizen 

Vorig jaar maakten Waardwonen en de gemeente Lingewaard prestatieafspraken om meer te bouwen voor  starters. Locatie Kleine Baal is het eerste project van tijdelijke woningen, specifiek voor de doelgroep  jongeren. Woningbouwplannen kosten meestal veel voorbereidingstijd. De gemeente Lingewaard heeft  aangegeven versneld te willen bouwen. Het is een speerpunt om zo te werken aan het woningtekort. De  plaatsing van units met zes woningen is goed in de omgeving in te passen en biedt voldoende ruimte voor  de inrichting van het openbaar gebied. 

Geheel verplaatsbaar 

Eric Cuppen, directeur-bestuurder Waardwonen: “We zijn erg blij dat we iets kunnen betekenen voor de  jongeren in de regio. De woonunits zijn met 35 vierkante meter een stuk kleiner dan onze andere sociale huurwoningen. Ze zijn dan ook zeer geschikt voor één- of tweepersoons huishoudens. De buurt is inmiddels  ingelicht over de plannen. Als de nodige procedures zijn gevolgd, kunnen we de woningen vrij snel plaatsen.  De woningen hebben een levensduur van circa 30 jaar. Ze zijn zo ontworpen dat ze in zijn geheel  verplaatsbaar zijn. Dus na 15 jaar kunnen ze op een andere locatie geplaatst worden voor een tweede  periode. Wel zo duurzaam! ” 

Toewijzing 

De toewijzing van de tijdelijke huizen aan de Kleine Baal gebeurt via het woonruimteverdeelsysteem  Entree.nu. Uiteraard dienen geïnteresseerden te voldoen aan een aantal eisen, zoals bij iedere toewijzing  geldt. Op dit project passen we maatwerk voor jongeren toe. Starters met een sociale binding met  Haalderen krijgen in dit project voorrang. Na de toewijzing behouden zij hun meettijd waardoor ze later  meer kans maken bij een volgende (permanente) sociale huurwoning.

Plaatsing woningen eind dit jaar 

Voor het plaatsen van de tijdelijke woningen dient de grond geschikt te zijn voor wonen. Bouwpuin uit de  bodem verwijderen, is daarom noodzakelijk. Waardwonen heeft inmiddels een informatieavond  georganiseerd voor de omgeving. Zij kan nu de omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Zodra  deze is verleend, bestelt Waardwonen de woningen. Ondertussen voert de gemeente de bodemsanering  uit. De verwachting is dat begin 2022 de woningen staan aan de Kleine Baal.