Omroep Lingewaard

ZORGVRAGERS LINGEWAARD GEDUPEERD DOOR SCHANDALIG WMO-BELEID…

Mensen met een fysieke beperking behoren ondersteund te worden door de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de verstrekking van WMO-voorzieningen. Dat dit bij sommige gemeenten alles behalve vanzelfsprekend is en er zelfs wetten en regels overtreden worden om de voorzieningen niet te hoeven verstrekken, zien we gebeuren in de gemeente Lingewaard.

Zo is duidelijk geworden dat de gemeente Lingewaard weigert noodzakelijke WMO-voorzieningen te verstrekken aan inwoners met een fysieke beperking met als onderbouwing dat de zorgvrager nog geestelijk in orde is.
SP Raadslid Brian Claassen: ‘Een heel bijzondere redenering waar wij de logica niet van inzien. Wethouder Sluiter mag gaan uitleggen waarom mensen met een fysieke beperking geen WMO- voorziening verstrekt krijgen wanneer de geestelijke gesteldheid nog in orde is. Ook vragen wij ons af of wethouder Sluiter hiermee voorbijgaat aan de wet maatschappelijke ondersteuning. Vandaar dat wij deze gang van zaken ook voorgelegd hebben bij onze specialisten in de Tweede Kamer.

Ook heeft de SP de bewijzen in handen gekregen dat er wordt gesjoemelt met medische adviezen. Originele medische adviezen waarbij geadviseerd wordt om de voorzieningen toe te wijzen worden, in opdracht van de gemeente, vervangen door afwijzende adviezen. Daarbij zien we dat alle teksten die op de noodzaak van verstrekking wijzen, soms zelfs binnen een dag, geschrapt en vervangen worden door teksten die op een afwijzing aansturen. Antwoorden die zorgvragers gegeven hebben tijdens de keuring staan in de originele versie naar waarheid weergegeven, in het ‘veranderde origineel’ zijn deze plots en zonder medeweten van de zorgvragers veranderd in antwoorden die de gemeente beter uitkomt.
Claassen: ‘ Dat er gesjoemeld is met de medische adviezen staat als een paal boven water. Wat we ook zien is dat de veranderde adviezen ondertekend zijn door de keuringsarts van de door de gemeente ingehuurde commerciële keuringsinstantie Sciopeng. We hebben zowel wethouder Sluiter van Lokaal Belang Lingewaard als de commerciële arts van Sciopeng om opheldering gevraagd maar beide weigeren commentaar. Ondertussen heeft een gedupeerde de moed gehad om al haar stukken omtrent deze misstanden naar advocaten en journalisten te sturen met als doel dat alle Lingewaardse zorgvragers een eerlijke kans krijgen op verstrekking van broodnodige WMO-voorzieningen. De advocaten bestempelen het gedrag van de gemeente Lingewaard en Sciopeng als fraude, valsheid in geschrifte en crimineel. Journalisten die om opheldering zijn gaan vragen bij wethouder Sluiter vingen bot.

Dat het college zo min mogelijk zorgvoorzieningen wil verstrekken zodat het bespaarde zorggeld via een omweg ingezet kan worden voor zaken die zij van groter belang achten dan de zorg is voor ons niet nieuw.
Dat het daarbij ook inzet op vals spel is wel nieuw voor ons en ronduit schokkend te noemen. Door dit vals spel van de gemeente rest, voor de zorgvrager die dan meestal al minstens een jaar in strijd is met de gemeente, de gang naar de rechter. Meestal gaat het om ouderen met een beperking, soms hoogbejaard en die worden nu gedwongen om een nog langere strijd met de gemeente aan te gaan voor voorzieningen waar zij niet zonder kunnen. En veel zorgvragers kunnen, om verschillende redenen, de gang naar de rechter niet maken. De mensen blijven achter zonder noodzakelijke voorzieningen en zonder de hoop deze alsnog via de rechter te verkrijgen. Dit is te erg voor woorden. Dus gaat de SP alle misstanden die nu spelen op de WMO stuk voor stuk aan de raad voorleggen. De gelden begroot voor de zorg gaan, wat de SP betreft, alleen naar de zorg en noodzakelijke zorgvoorzieningen behoren gewoon geleverd te worden.’
Naar aanleiding van tal van meldingen over misstanden omtrent de WMO in Lingewaard heeft de SP ook een meldpunt geopend waar zorgvragers of begeleiders hun verhaal kunnen doen. Meldingen van opmerkelijk en incorrecte afwijzingen van WMO-voorzieningen kunnen gedaan worden via telefoonnummer 06-17013433 of door een mail te sturen naar lingewaard@sp.nl