Omroep Lingewaard

Besodemieteren….

Nog geen week geleden bezocht ik de nieuwjaarsreceptie van ons college. De jaarlijkse nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester maakte indruk. Met flinke krachttermen benadrukte onze first lady het voornemen voor het jaar 2018. Het ging, volgens de burgemeester, niet alleen goed in 2017 maar daarnaast zou ook veel gaan wijzigen in het huidige jaar, vooral in het positieve!
De krachttermen vlogen over de toonbank. Geen woorden maar daden deden mij terugdenken aan
landskampioen Feyenoord.

Vanmiddag (9 januari) bereidde ik mij voor op mijn volgende column. De strijd tussen onze gemeente en waterbedrijf Vitens hield de gemoederen flink bezig over het doorberekenen van precariorechten aan de burgers. Dit naar aanleiding van een door Vitens verzonden brief aan alle huishoudens in Lingewaard.
De oppositie vroeg om een extra raadsvergadering. En kreeg die ook.
Morgenavond/vanavond is het zover.

Eind van de middag verscheen ineens een toelichting bij de vergaderstukken. Wat mij betreft tijdens de raadsvergadering verder geen geouwehoer.
Een beslissing nemen over het collegevoorstel is voldoende. Immers daarin wordt gesteld dat de burger volledig wordt gecompenseerd!

Een belastingadviesbureau heeft daar zelfs nog een, neem ik aan, duur rapport over geschreven.
Het overleg tussen ons college en Vitens, afgelopen maandag, doet er verder niet meer toe. Ook niet het feit dat Vitens eind 2017 ineens de door de gemeente opgelegde aanslag plotseling betaalde. Dit tot stomme verbazing van onze wethouder, gezien gemaakte afspraken.
De door de gemeente op hun website gezette tekst van een toelichting aan de burgers, verdween ineens zonder enige vorm van toelichting. Slechte, zeer slechte communicatie met de bevolking.

Aan alle kanten voelde ik mij besodemieterd.
En daarom ga ik morgenavond toch maar even luisteren naar de uitleg.

Tijdens mijn voorbereiding vanmiddag kwam ook ineens een ander bericht door over een slepende zaak van onze gemeente. Een keuringsarts die, onder druk van twee ambtenaren, toe heeft gegeven een keuringsrapport aangepast te hebben naar voorstellen van onze gemeente. Gevolg, afwijzing van het gevraagde door onze gemeente!

De arts verschijnt binnenkort voor het medisch tuchtcollege en heeft melding gemaakt van voornoemd feit in zijn verweerschrift.

Het is inmiddels een bekende zaak binnen onze gemeenschap. Onze gemeente, lees het college, voelt zich in deze medische tuchtzaak echter geen partij!
De wethouder wenst de zaak echter niet te bespreken met de media.

De gemeente komt echter ook nog een keer aan bod. Over de afwijzing door de gemeente, veroorzaakt door het aangepaste medisch rapport, volgt binnenkort nog een rechtszaak. Speelt dit echter nog voor of na de verkiezingen in maart 2018?
Of te wel, blijft de huidige coalitie besturen?
De kiezer heeft het zelf in de hand.

En daarnaast heeft de gemeenteraad ook nog een onderzoek uit laten voeren naar de handelwijze over de werkwijze van die twee ambtenaren. Eind januari volgt het rapport.

Je zult maar gedupeerde zijn in deze zaak!
Dan voel je je goed besodemieterd.

We moeten ons goed realiseren dat deze affaire zich heeft afgespeeld tijdens het bewind van het huidige college.
Weet de wethouder, rest van het college, echt niet hoe afdelingen functioneren?
Maak dat de kat maar wijs!

De gemeenteraadverkiezingen staan voor de deur. Deze zaak mag niet vooruit geschoven en over de verkiezingsdatum getild worden.
Gewoon afrekenen met hen die gefaald hebben of de verantwoordelijkheid niet kunnen of willen dragen.

Dat is mijn nieuwjaarsrede.
Heb een hekel aan besodemieterd worden.
Nu geen woorden, maar daden!

BERT GERRITSEN