Omroep Lingewaard

KNOCK-OUT BKR!..

Eind januari 2017 begon mijn strijd tegen BKR. In een reeks van columns heb ik u deelgenoot gemaakt van die strijd. Mijn eerste column in die reeks, DE ONNEEMBARE VESTING BKR, opende de ogen van veel lezers.
Op de BKR avonturen van Jip en Janneke kwamen veel reacties en al snel bleek dat Jip en Janneke niet alleen stonden in hun strijd.

Niet alleen die vele ogen gingen open. De directeur van BKR, Peter van den Bosch, kwam ook even uit de vesting. Ik zou nepnieuws verkondigen en liep het risico juridisch aangepakt te worden!
Daar kon ik het mee doen.

Dagelijks volgden mijn partner en ik alles wat met BKR te maken had.
Op de gestelde vragen aan BKR kreeg ik gewoon geen antwoord. Met uitzondering van één vraag. Wie houdt toezicht op BKR? Daarop kreeg ik het schriftelijke antwoord van van den Bosch, DNB, AFM EN HET MINISTERIE VAN FINANCIËN. Een regelrechte leugen!
De drie voornoemde instanties schreef ik aan. Van alle drie een schriftelijk antwoord, wij houden geen toezicht op BKR!

Vanaf dat moment boterde het niet zo lekker tussen van den Bosch en mij.
Op mijn voorstel om de zaak van Jip en Janneke in de minne te regelen, kwam een robuust schriftelijk nee!
Ook een dialoog was niet mogelijk.

BKR, de onafhankele stichting zonder winstoogmerk, is geen kleine jongen meer. Meer dan 100 man personeel, omzet van 19 miljoen en een eigen vermogen van (schrik niet) inmiddels ruim16 miljoen. Het stichtingsbestuur bestaat uit slechts één man, Peter van den Bosch. Jaja, de man die ook directeur is van BKR!

En wie houdt er dan wel toezicht op BKR?
Een raad van commissarissen onder voorzitterschap van professor dr. Eijffinger, verbonden aan de universiteit Tilburg, met daarnaast nog vier personen met een scala aan titels.

Tot twee keer toe heeft kamerlid Peters (CDA) schriftelijke vragen gesteld in de tweede kamer. Twee keer werden de vragen beantwoord door minister Dijsselbloem. Die vragen stonden in het teken van de felle strijd tussen BKR en adviesbureau Dynamiet Nederland. Dynamiet helpt consumenten tegen een vergoeding, om van een negatieve codering af te komen.
Dynamiet heeft de afgelopen periode al vier rechtszaken gewonnen van BKR op grond van belangenafweging. Een doorn in het oog van BKR. Zij betichten Dynamiet van te hoge tarieven, ondeskundigheid en misleidende reclame.

En dan te bedenken dat BKR zelf een verdienmodel is, waar voor iedere toetsing een behoorlijk bedrag moet worden betaald.
Die ruim 16 miljoen eigen vermogen moet immers toch ergens vandaan komen.

BKR doet zelfs aan sponsoring. Het Nibud profiteert daar behoorlijk van. Zou Peter van den Bosch daarom zitting hebben in de Raad van Toezicht? En de voorzitter van de raad van commissarissen BKR, ook een CDA’er, heeft zitting in de Raad van Advies van het Nibud.
Is het toeval dat CDA’er Peters schriftelijke vragen in de tweede kamer heeft gesteld over Dynamiet, relatief een klein bedrijf?

Wellicht heeft u anderhalve week geleden het grote artikel over BKR gelezen in de NRC. Daarin kwam Janneke ook aan het woord.
Een storm van reacties heeft het artikel opgeleverd. Vooral van advocaatkantoren en financiële dienstverleners. Daar is BKR zeker niet blij mee geweest.
Opvallend dat vanuit het BKR geen enkele reactie op hun website verscheen. Wel van twee stakeholders van BKR. Zowel NVVK als het Nibud namen het op voor het BKR. Hebben zij dat op verzoek van BKR gedaan om toch een signaal af te geven aan de buitenwereld vanuit de vesting in Tiel? Niemand zal het ooit weten.

In 2011 heeft een statutenwijziging plaats gevonden binnen de stichting BKR. De huidige organisatievorm kreeg toen gestalte. Algemeen directeur van den Bosch, toen net 2 jaar in dienst, is tevens het enige bestuurslid van de stichting. Een zware taak, kan alles alleen beslissen. Heeft daarnaast ook nog een aantal al of niet betaalde nevenfuncties. Een zware dagtaak!
Maar nu komt het. De algemeen directeur klust ook nog bij. Heeft namelijk naast zijn zware taak bij BKR, ook nog een eigen adviesbureau, genaamd Vandenbosch interim en consultancy!

In theorie betekent dit dat hij als directeur/bestuurder BKR zo maar een betaalde opdracht kan geven aan zijn eigen adviesbureau. Let wel in theorie!

Alle mijn columns zijn gaan leven. Kamervragen gesteld. Het geweldige artikel in de NRC van journalist Camil Driessen. En de kennis van Dynamiet Nederland. Dit alles heeft bijgedragen aan een gezonde discussie over een heikel onderwerp.
Een discussie die nog lang niet voorbij is!
Er moet iets gebeuren met BKR. Overheid en politiek, blijf niet achterover geleund zitten. Er is werk aan de winkel!
Er staan nog veel namen geregistreerd met een negatieve codering en een laag bedrag zoals Janneke.
De “Jip en Janneke uitspraak” moet deze mensen behouden voor overcreditering.

En nu dan de klapper van de dag.
Donderdag 24 augustus staat het kort geding op de agenda bij de rechtbank in Amsterdam van eiser Janneke tegen BKR als gedaagde.

Janneke heeft die zaak echter al GEWONNEN!

Twee dagen voor de zitting heeft BKR namelijk de handdoek in de ring gegooid. Ze zijn knock-out!

In mijn ogen een laffe daad. In de situatie van Jip en Janneke is niets veranderd. Waarom is door BKR niet eerder ingegaan om de zaak in de minne te regelen? Waarom wordt nu ineens afgeweken van de de eigen zo strak gehanteerde BKR regels?
Of komt het doordat BKR er niet in geslaagd is Dynamiet te liquideren?

Er zijn nu alleen maar verliezers.
BKR vooral gezichtsverlies en Jip en Janneke, na alle ellende van de afgelopen maanden, blijven met de kater achter door het zware financiële verlies dat ze hebben geleden.

De doelstelling van BKR, volgens de statuten, is immers vooral gericht op de consument om deze te behouden voor overcreditering!

Daar deugt niets van bewijst de praktijk.

Bert Gerritsen