Omroep Lingewaard

DE ONE MAN SHOW VAN FRANS SCHUT…

Als actief lid van mijn vroegere buitengewoon gezellige tennisvereniging moest ik, als toenmalig voorzitter, eens optreden tegen een notoire pestkop. Die had de gewoonte vooral bij groepsvorming, gewapend met een glas bier, de verbaal zwakste persoon uit te kiezen om zijn galgen humor op bod te vieren. Zo werden heel wat leden te kak gezet.

Dinsdagavond moest ik daar aan denken toen ik als aandachtig toeschouwer de aula van school de Vonkenmorgen betrad. Daar hield politieke partij B06 een informatieavond over hun initiatief, toekomstplannen over het centrum van Gendt, toe te lichten.

Bij het binnenkomen van de aula werd ik ineens met luide stem aangesproken door partijleider Frans Schut, omringd door aanhangers, dat ik hem eerst moest bellen als het over cijfers gaat.
In zijn voordracht herhaalde Frans dit nog een keer, met als toegift een voorbeeld van de Gelderlander.

De pers deugt van geen kant, riep hij. Daar maak je geen vrienden mee! Hoor ik dan bij de pers heer Schut?
Ik ben maar een eenvoudige stukjesschrijver hoor. Deze epistels worden geplaatst door Omroep Lingewaard, onder de noemer columns. U weet toch zeker heel goed wat een column inhoudt?
Wat een eer om mij onder de pers te noemen!

En als klap op de vuurpijl herhaalde hij zijn op mij gerichte actie voor de derde keer na afloop van zijn voordracht. Wederom met stemverheffing, zodat iedereen het kon horen, dreigde hij mij met maatregelen als ik met verkeerde cijfers zou werken. Vooral doen Frans!

Heeft de partijleider dan geen telefoon om mij even te bellen als ik er totaal naast zit? Schrijf inmiddels bijna 5 jaar mijn stukjes, maar ben nog nooit door hem gebeld. Wel eens voor wat overleg over iets. Hij heeft dus wel mijn telefoonnummer!

Dan eindelijk het item van de avond.
Alles wat gepresenteerd werd valt onder de noemer gedachtengang op initiatief van B06. De meeste andere partijen waren ook aanwezig. Echter niemand van het college!
Gelukkig beseft B06 dat al die andere partijen hard nodig zijn. Immers de gemeenteraad neemt uiteindelijk de beslissing rondom de verkiezingen.

De komende verkiezingen in maart 2018 worden heel belangrijk. Sinds enige dagen mag B06 zich de grootste partij in Lingewaard noemen. Immers, Sjaak van der Welk van de eenmansfractie Dorpsbelang, heeft zich met het oog op die verkiezingen aangesloten bij B06. Blijft Sjaak daardoor in de gemeenteraad?
Hoe dan ook, een partij minder in onze gemeente kan geen kwaad. We hebben gewoon te veel partijen. Daar kom ik binnenkort op terug.

De ambitieuze Schut zal wel de grote leider blijven van B06. Burgemeester worden lukte niet. Dan maar weer een poging voor het wethouderschap. Het gaat nu echter om de echte inhoud in plaats van bonnetjes van de burgemeester!

De plannen voor Gendt klinken veelbelovend in de oren van de aanwezige Gendtenaren. De gestelde vragen onderstreepten dat. De beide scholen kunnen meedoen. In tegenstelling tot de Vonkenmorgen heeft de Tichelaar nog niet laten blijken of zij ook interesse hebben.

Vanochtend een prachtig artikel in de Gelderlander over de krimp van het aantal leerlingen in het basisonderwijs. Lingewaard heeft nu 4.025 leerlingen. Is al gekrompen en zakt in de loop van de jaren naar 3411 in 2032!
Nu nog even herleiden naar de woonkernen in Lingewaard is een zaak van de gemeente.
Hoop dat ik de juiste cijfers hanteer Frans Schut!

Zo niet, bel me dan even. Daar bereik je meer mee dan drie keer blaffen!

Bert Gerritsen