Omroep Lingewaard

Persbericht:  INWONERS LINGEWAARD KRIJGEN GELD TERUG…

Bemmel, 11 januari 2018

Gemeenteraad beslist: precariobelasting waterleidingen gehandhaafd

INWONERS LINGEWAARD KRIJGEN GELD TERUG
“De gemeenteraad van Lingewaard heeft een verstandig besluit genomen”, dat zegt wethouder Helga Witjes na afloop van de raadsvergadering van woensdagavond 10 januari over de belasting op waterleidingen. “Het terugdraaien van het raadsbesluit uit 2015 had de inwoners veel geld gekost.”

De wethouder herhaalt dat het geschil tussen de gemeente en Vitens niet uitgevochten had mogen worden over de rug van de inwoners. Het heffen van de precariobelasting had juist als doel dat de inwoners niet alleen zouden meebetalen aan de precario voor andere gemeenten, maar zelf daar ook de voordelen van zouden hebben door extra gemeentelijke inkomsten.

Het college had duidelijke afspraken met Vitens en was boos vanwege de brief die in december naar de inwoners is gestuurd. Afgelopen maandag heeft het gesprek met Vitens plaatsgevonden. Het college heeft haar boosheid niet onder stoelen of banken gestoken. Witjes zegt hierover: “Uiteindelijk stelde Vitens zich zeer coöperatief op en hebben we gezamenlijk aan een oplossing gewerkt. Als het lukt, wordt het compensatiebedrag van de gemeente in mindering gebracht op de factuur van Vitens. De inwoners kunnen dat bedrag rond de zomer verwachten. Inwoners met een krappe beurs hopen we uiterlijk in maart te compenseren.”