Omroep Lingewaard

Theater tijdens politiek avond in Huissen…

Eerst even een correctie. In mijn column van vorige week schreef ik ten onrechte dat oud raadslid Ruben van Ottele ook bestuurslid was van Recreatieschap Uiterwaarde, regio Overbetuwe. Inderdaad staat hij zo nog steeds vermeld op de site. Echter, op 10 november 2016 heeft Ruben de raad verlaten en daarmee hield zijn bestuursfunctie bij het Recreatieschap direct op. Een opvolger vanuit Lingewaard is blijkbaar nog niet benoemd, vandaar het misverstand.

Bemmel mag dan de beschikking hebben over twee theaterzalen, in Huissen behaalde de Politieke Avond van vorige week donderdag een zeer hoge amusementwaarde.
Vorige week schreef ik al over de verkoop van stukjes grond in park Holthuizen. Daar staan bewoners/buren van de Zilverkamp inmiddels lijnrecht tegenover elkaar.
Nadat het Wijkplatform inspreektijd had gevraagd tijdens de PA, volgden snel daarna ook grondverkoper fam. Hubers met als woordvoerder de heer van Rhenen en één van de grondaankopers de heer van Zadelhoff, met het verzoek om ook in te spreken.
Deze laatste predikte duidelijk voor eigen paroche en had een karrevracht vol verwensingen voor het bestuur van het Wijkplatform. Hij had al vele bomen gekapt nadat hij via de makelaar al een beduidend aantal m2 grond had aangekocht.
En de mensen van het Wijkplatform willen alleen maar waken voor het aangezicht van het park, aldus twee insprekers van het platform.
Spreker van Rhenen vroeg vooral om begrip voor aankoper fam. Hubers, die financieel in de problemen zou komen voor de renovatie van het park indien de groenstroken niet verkocht zouden worden. Blijkbaar is een hypotheek niet mogelijk.
De raad hoorde alles gelaten aan en stelde veel vragen. En nu maar hopen dat de agenda commissie het onderwerp zo spoedig mogelijk  op de agenda van de PA zal zetten. Dan kan wethouder Theo Janssen ook zijn (dubbel?) rol in het geheel toelichten, zowel als wethouder als bestuurder van de verkoper van de grond, het recreatieschap Uiterwaarde regio Overbetuwe.
Het gaat eigenlijk alleen maar over de bestemmingswijziging van groen naar wonen. En dat had toch al lang geregeld kunnen zijn, direct nadat de verkoopakte bij de notaris gepasseerd was medio 2016.
Of waren daar wellicht al afspraken over gemaakt voor de definitieve verkoop?
Nu is de situatie te ver uit de hand gelopen gezien de grimmige situatie tijdens de PA.
Gemeente, duidelijkheid op korte termijn voor alle partijen is wellicht de oplossing om verdere problemen te voorkomen.
Daarnaast is het initiatief van koper fam. Hubers, om het park open te houden voor het publiek, zeer te waarderen!
Daar moeten volwassen partijen toch zeker uit kunnen komen?
En dat zelfde geldt ook voor het boerengolf in Gendt. Ook twee partijen recht tegenover elkaar. Geen goed woord van hen over wethouder Johan Sluiter, die stuntelend en met het schaamrood op de kaken, blij was het agendapunt achter zich te kunnen laten. Ben benieuwd naar het vervolg van deze soap! Neemt de raad een beslissing?
En tot slot ook even aandacht voor het agendapunt Kinkelgebied. Wethouder Theo Peren had een startnotitie in elkaar laten draaien, mede naar aanleiding van een onderzoek gedaan door adviesbureau Haskoning. Ja ja, hetzelfde bureau die ook voor wethouder Pelen het advies heeft gegeven over de Dorpensingel/ontsluiting Ressen.
De raad vond het onvolledig prutswerk, het begrip startnotitie onwaardig!
Louter kreten op een paar A4’tjes. Daarin o.a. een slimme voorzet voor een nieuwe raadzaal en de bieb naar de huidige theaterzaal van de Kinkel. Voorzitter Jan de Moor van de Stichting de Kinkel was aandachtig toeschouwer over deze uitbreiding/mogelijkheden voor de Kinkel.
Motivatie van de wethouder was, de oude raadzaal in Huissen wordt t.z.t. gesloopt en daar moeten we nu al op in spelen!
Zonder enige financiële onderbouwing werd dit gebracht. Ongelooflijk, het laatste wat Huissen nog heeft moet ook naar Bemmel verhuizen!
Mooi samenspel van het duo Peren/de Moor!
Om het theater van Huissen compleet te maken werd ik aangesproken door een raadslid van een coalitiepartij. Dit was het beste college, die Lingewaard heeft voortgebracht!
Sprookjes bestaan dus nog in het lieflijke Bemmel.
Bert Gerritsen