Mijn column van 7 maart 2017 (link) met de titel DE ONNEEMBARE VESTING BKR heeft veel reacties opgeleverd.

Voor Jip en Janneke is het inmiddels een verloren zaak. Hierboven getoonde woning ging aan hun neus voorbij. Het zijn echter niet alleen Jip en Janneke die de grootste problemen hebben met het door BKR ontwikkelde en gehanteerde systeem. Ook advocaatkantoren, particulieren, tv programma’s, bedrijven en zelfs BKR reageerden.

Helpt echter allemaal niets meer voor het jonge stel Jip en Janneke. Tot vier keer toe hebben de verkopers de financieringsclausule met een week verlengd. Uiteindelijk kwam hun droomhuis weer in de verkoop. Binnen één dag was het al weer verkocht!
Na de uitgedeelde straf door BKR van 5 jaar (!!!), moeten Jip en Janneke nu op zoek naar een huurhuis. Gelukkig zijn die er. Echter zij moeten nu meer huur gaan betalen dan de lasten die zij kwijt zouden zijn bij hun vergelijkbare oorspronkelijke koopwoning.

En waarom? Noem je dat nou consumenten behoeden voor overkreditering?

Na publicatie van de vorige column, was de eerste die reageerde de algemeen directeur van BKR!
Wat mij 5 weken niet was gelukt, in gesprek komen met een beslisser in de onneembare vesting BKR, lukte nu ineens binnen 24 uur!
De prima functionerende klantenservice van BKR heeft immers de opdracht niemand door te laten dringen tot een beslisser.

Via een email liet de directeur mij weten dat ik nepnieuws had geschreven. Ik moest mijn column aanpassen omdat ik onrechtmatig acteerde jegens BKR. Via een dialoog zou e.e.a. recht gezet kunnen worden naar waarheid. Juridische stappen zouden mij boven het hoofd hangen!
En daarnaast schreef de directeur van BKR over het begrip toezicht het volgende, zij beschikken over een Raad van Commissarissen en voeren een wettelijke taak uit. Dat laatste klopt helemaal, BKR is het administratiekantoor van het codering systeem, geen misverstand over mogelijk!
Maar als een kredietverstrekker vindt dat een codering moet verdwijnen, oordeelt BKR gewoon dit niet uit te voeren! Is dit uitvoering geven aan de oorspronkelijke wettelijke taak?

Daarnaast schreef de directeur ook nog dat BKR onder toezicht staat van het Ministerie van Financiën, de Autoriteit Financiële Markten ( AFM) en de Nederlandse Bank (DNB). Staat echter helemaal niet vermeld op de website van BKR.
Uit navraag bij voornoemde drie instanties blijkt echter dat dit een onwaarheid is. Zowel de Rijksoverheid, de AFM en DNB houden geen toezicht op BKR!
BKR is slechts een onafhankelijke Stichting, de verwerker van het systeem kreeg ik te horen.

Weet de directeur nou echt niet wie toezicht houdt op zijn organisatie? Liegt hij mij voor?

In mijn schriftelijk antwoord heb ik daarnaast ook nog een aantal vragen gesteld aan de directie.
1. Bestaat er een pre-pensioen regeling binnen BKR?
2. Kan ik de jaarcijfers en het jaarverslag ontvangen?
3. Wat houdt de wettelijke taak eigenlijk in?
4. Hoe denkt BKR over belangenafweging voor een consument?
5. Kan ik een uitgebreide beschrijving ontvangen over zijn zinsnede dat ik onrechtmatig acteer jegens BKR?
6. Hoe denkt BKR over het begrip column en vrijheid van meningsuiting?

En dan is ook de volgende zinsnede nog het vermelden waard uit de email van de directeur van BKR.
“We kunnen je daar juridisch op aanspreken, want wij LEIDEN schade. De grote vraag is wat wordt eigenlijk bedoeld met “leiden”?
Volgens mij lijden Jip en Janneke en niet het BKR!

In het antwoord van de directie stond ook nog de volgende slotzin, “Kortom, wat ons betreft laten wij het hierbij, maar verzoeken u vanaf heden te onthouden van verdere onrechtmatige uitspraken jegens BKR”
Dus geen enkel antwoord op mijn vragen. Mocht ik daarom juridisch toch een uitglijder maken, dan weet u waar het aan ligt. Geen antwoorden, geen dialoog!

Internet staat vol met vragen, opmerkingen en suggesties en discussies over BKR.
Vrijdag volgt de uitspraak over het kort geding dat is aangespannen door adviesbureau Dynamiet jegens BKR. In aanloop naar dit kort geding heeft BKR de regelgeving in de laatste maanden stevig aangescherpt. Is dit in overleg gegaan met de vermeende toezichthouders of op eigen initiatief van BKR om de zaak tegen Dynamiet sterker te maken? Daar trapt een rechter toch zeker niet in…………..!

Hoe dan ook, op dit moment geldt binnen BKR de regel “REGEL IS REGEL”.

Aan de oorspronkelijk bedoeling, consumenten te behoeden voor overkreditering, wordt volledig voorbij gegaan. Integendeel, Jip en Janneke hebben al veel extra kosten gemaakt. Moeten een hoge huur gaan betalen. Hebben een straf van 5 jaar uit te zitten.
Staat in geen verhouding tot het één keer niet, te laat betalen van een gering bedrag. Janneke heeft al sinds haar 18e een telefoonabonnement met toestel. Heeft altijd op tijd betaald. Over vier maanden loopt haar abonnement af. Per 1 mei a.s. worden ook telefoonabonnementen geregistreerd. Dan zal de (nieuwe) provider stuiten op de de BKR codering. Zij kan het dan schudden! In 2012 kocht zij een nieuwe auto met een 0% rente financiering gedurende 5 jaar. Iedere maand trouw betaald en is inmiddels geheel afgelost.
BKR gaat daar volledig aan voorbij. Kijken niet naar schulden en betaalgedrag. Geen enkele vorm van belangenafweging! Hier is sprake van een disproportionele registratie voor een laag bedrag. Dit is in Nederland verboden. In 2011 bepaalde de Hoge Raad dat financiële instellingen eerst een belangenafweging moeten maken voordat een BKR registratie wordt gevraagd.

Laat ik duidelijk zijn. BKR is een perfecte methode voor notoire wanbetalers. Die moet je beschermen, dat is duidelijk.
Maar de regels zijn inmiddels door BKR zodanig aangepast, dat iedere vorm van belangenafweging niet meer mogelijk is. Ook al wil je kredietverlener daar wel aan meewerken!

We hadden het over toezicht. Kredietverleners staan onder toezicht van de AFM. Houdt dat ook in dat toezicht wordt gehouden op administratieve systemen die thuiswinkels toepassen? En vooral de algemene voorwaarden die toegepast worden. Is de omschrijving daarin waterdicht voor consumenten met betrekking tot BKR registratie? Weet zo al dat er een levensgroot verschil zit tussen Wehkamp en H&M.
Of houdt BKR wellicht zelf toezicht op haar ongeveer 250 leden?

Dan is er veel werk aan de winkel!

Tot slot.
Werkt je kredietverlener niet mee aan doorhaling van je codering en dus BKR ook niet, kun je naar de geschillencommissie BKR. Staat ook op de site van BKR.
Werkt je kredietverlener wel mee en BKR voert die opdracht gewoon niet uit, rest een stap naar de rechter. De kans op doorhaling van de codering is dan relatief groot.

Immers de rechter beoordeelt normaal gesproken vooral de belangenafweging/disproportionele registratie.
Daarover staat echter niets op de website van BKR bij hun stappenplan. En zo houdt iedereen elkaar bezig.

Vooral voor de jeugd is het oh zo makkelijk gebruik te maken van bijvoorbeeld een kredietfaciliteit van een thuiswinkel voor kleding, schoenen e.d. tegen 14 %!
Één misstap is zo gemaakt en kan fataal zijn voor je toekomst. Geen hypotheek of wellicht telefoonabonnement gedurende 5 jaar!

Wat een strafmaat! Staat in geen verhouding tot de daad.
Politiek Nederland, wanneer komt er aandacht voor deze nijpende kwestie?
Of moet er maar een petitie aan te pas komen voor de nieuwe minister van Financiën!

Er komt daarom nog steeds inktzwarte rook uit de BKR schoorsteen van de onneembare vesting in Tiel!

Bert Gerritsen