Omroep Lingewaard

Persbericht inzake positie Frans Schut…

Persbericht inzake positie Frans Schut
d.d. 4 april 2018

Heden heb ik tot mijn spijt onze burgemeester mevrouw Schuurmans- Wijdeven er als eerste over moeten berichten, dat er sprake is van een onoverbrugbare conflictsituatie binnen de Lingewaardse partij B06.

Voor velen binnen en buiten de partij was en is een gegeven, dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen d.d. 21 maart j.l. voor B06 niet aan de verwachtingen voldeden.
Direct na deze verkiezingen vond een partijbijeenkomst plaats die tot doel had om de verkiezingen te evalueren en om te praten over het verdere verloop met betrekking tot de formatie.

Vrij snel werd duidelijk dat dit verre van een rationeel proces was. De emotie bleef de gemoederen bepalen.
Concreet betekende dit, dat het verlies mij persoonlijk werd aangerekend.
Deze bijeenkomst voldeed niet aan de criteria die gelden voor een Algemene Leden Vergadering en desondanks werd er een stemming doorgedrukt. Voor een ieder en zeker voor mij werd duidelijk dat er sprake was van een crisissituatie.

Gedurende het gesprek met informateur Markink culmineerde dit in onduidelijkheid over wie de eventuele wethouderskandidaat zou zijn van onze partij. Tevens manifesteerde zich dit in het onvermogen om eenduidig met een kandidaat te komen.
Nadien heeft dit binnen de partij wederom tot ongewenste commotie geleid.

Mij werd bevestigd dat het tegenvallende resultaat van de verkiezingen mij als persoon en lijsttrekker aangerekend werd.
Ik concludeerde, dat men simpel gezegd een zondebok nodig had.
Daarbij heb ik herhaalde pogingen gedaan om aan te geven dat er geen statutair verantwoorde vergadering heeft plaats gehad op 22 maart. Alweer vond ik geen gehoor.

Het polariserende karakter in de gesprekken hield aan en er is momenteel een situatie waarin er geen wederzijds respect en vertrouwen meer is.
Men heeft mij in de positie gebracht dat ik meen per direct afscheid te moeten nemen van wat eens mijn partij was.
Niemand – zeker niet de burger – heeft er belang bij dat de verhoudingen verstoord blijven en verder escaleren. Indachtig mijn manier van werken stel ik dat een korte schrik beter is dan een lang misverstand.

Om deze reden heb ik op 3 april besloten om zelfstandig verder te gaan als eenmansfractie.
Alleen op deze wijze meen ik de belangen nog te kunnen behartigen van mijn vele kiezers.

Frans Schut