Omroep Lingewaard

Burgemeester geeft voor laatste maal finale waarschuwingen

Burgemeester Marianne Schuurmans heeft vandaag de eigenaren van woningen aan de Rijndijk in Doornenburg en de Langestraat in Huissen een laatste waarschuwing gegeven. Bij een volgende drugsvondst of (strafbare) voorbereidingen zal zij besluiten de panden voor 3 maanden te sluiten.

 In een schuur bij een woning aan de Rijndijk in Doornenburg werd op 24 januari een amfetaminelaboratorium aangetroffen. Dit als gevolg van een ontploffing en brand in een schuur. In de voormalige apotheek aan de Langestraat in Huissen werd op 14 maart een grote geruimde hennepplantage gevonden. Er werden meer dan 1.000 potten aangetroffen met henneprestanten.

De waarschuwing van de burgemeester past bij het beleid dat gold op het moment van de vondsten. Vanaf 1 januari van dit jaar geldt een verruiming van de Opiumwet. Op grond van deze wet is op 11 april het strengere Damoclesbeleid in werking getreden. Dit beleid maakt het mogelijk om een pand te sluiten als er materialen worden gevonden om drugs te maken. Voor die tijd kon een woning alleen worden gesloten als er daadwerkelijk drugs werden aangetroffen.

 Criminele omgeving

Hoewel op beide locaties geen drugs meer aanwezig waren, maakt de burgemeester zich zorgen over de vondsten in Doornenburg en Huissen. “De productie van amfetamine speelt zich af in een criminele omgeving die gepaard gaat met geweld en bedreigingen. Dat soort praktijken duld ik niet in mijn gemeente”, zegt de burgemeester. Zij houdt deze locaties dan ook scherp in de gaten.

 De burgemeester roept inwoners op om de politie te bellen als zij een verdachte situatie zien of horen. “Meldingen van verdachte situaties zijn heel belangrijk. Om mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen maar ook om de politie te helpen bij de opsporing van de criminelen die achter de kwekerijen zitten. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we de drugscriminaliteit met wortel en tak uitroeien.”

 Door duidelijk te zijn over welke maatregel een overtreder kan verwachten, wil de burgemeester een signaal afgeven naar inwoners en ondernemers die zich inlaten met de productie van of handel in drugs. Deze vormen van criminaliteit zijn gevaarlijk voor direct omwonenden. Daarom is de aanpak van ondermijnende criminaliteit een prioriteit in het veiligheidsbeleid van de gemeente.