Omroep Lingewaard

Burgemeester sluit deel scheepswerf Angeren 3 maanden

De burgemeester heeft opdracht gegeven tot het sluiten van een deel van de scheepswerf  aan de Scherpekamp 17 in Angeren. Op dit adres vond de politie op 11 mei 2021 een  synthetisch drugslab. Een deel van de scheepswerf gaat daarom voor drie maanden op slot.  

De politie vond het drugslab in aan elkaar geschakelde zeecontainers. In dit drugslab is ongeveer  450 kg MDMA geproduceerd. Met deze hoeveelheid MDMA kun je ongeveer 2,7 miljoen XTC  tabletten maken. De sluiting valt onder het Damoclesbeleid van de gemeente Lingewaard. Dit  beleid maakt het mogelijk om woningen, erven en lokalen te sluiten wanneer er sprake is van het  aanwezig hebben, voorbereiden óf verhandelen van drugs. 

Rechtsgang 

De burgemeester wilde alle water op gangen (inclusief de scheepslift), de zeecontainers, overige  opstallen en de toegangspoort sluiten. De bewoners en de eigenaar van de scheepswerf waren het  niet eens met dit besluit en zijn naar de voorzieningenrechter gegaan. De burgemeester sluit het  perceel nu volgens de uitspraak van de voorzieningenrechter.  

Sluiting 

Vanaf 22 juli sluiten wij het terrein vanaf de toegangspoort aan de noordzijde tot aan (en met  inbegrip van) de water op gangen. De aanwezige zeecontainers, bouwkeet en overige opstallen  sluiten we ook. De scheepslift blijft open voor gebruik.  

Rust in de omgeving terugbrengen 

Met de sluiting wil de burgemeester de bekendheid van het adres als drugsgerelateerde locatie teniet doen, de rust in de omgeving terugbrengen en herhaling van verstoring van de openbare  orde voorkomen. De sluiting heeft ook tot doel om mogelijke gevoelens van onveiligheid in de  omgeving weg te nemen. 

Verdachte situaties melden 

De burgemeester roept inwoners op om de politie te bellen als zij iets verdachts zien of horen.  “Meldingen van verdachte situaties zijn heel belangrijk. Om gevaarlijke situaties te voorkomen maar  ook om de politie te helpen bij de opsporing van de criminelen die achter de synthetische  drugsproductie zitten. Drugscriminaliteit is erg gevaarlijk. Het tast ons gevoel van veiligheid aan en  de productie van drugs vergiftigt onze natuur. Gelukkig komen er steeds vaker meldingen binnen  bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem. Zo zorgen we er met elkaar voor dat Lingewaard veilig  blijft.”