Omroep Lingewaard

Burgemeester sluit drugspand in Gendt 

persbericht gemeente Lingewaard

Burgemeester Marianne Schuurmans heeft maandag opdracht gegeven voor het sluiten van de woning aan ’t Hof 1 in Gendt. Op dit adres werd op 16 april 2019, naar aanleiding van onderzoek door de politie, een hennepkwekerij aangetroffen. De weide en de paardenstal op het perceel worden niet gesloten.

De sluiting valt onder het zogenaamde Damoclesbeleid van de gemeente Lingewaard. Dit beleid maakt het mogelijk om woningen, erven en lokalen te sluiten wanneer drugs wordt gevonden. De woning en het perceel, met uitzondering van de weide en de paardenstal aan de achterzijde,  gaan voor één maand dicht.

Rust in omgeving terugbrengen

Met de sluiting wil de burgemeester de bekendheid van het adres als drugsadres teniet doen, de rust in de omgeving terugbrengen en herhaling van verstoring van de openbare orde en verdere aantasting van het woon- en leefklimaat voorkomen. De duur van de sluiting heeft daarnaast tot doel om eventuele gevoelens van onveiligheid in de omgeving weg te nemen.

“Hennepkweek is levensgevaarlijk en strafbaar. Het is geen onschuldige hobby”, zegt burgemeester Schuurmans. “Een hennepkwekerij in een pand kan brand, wateroverlast, kortsluiting of een ontploffing veroorzaken en is daarmee een groot gevaar voor bewoners en omwonenden. In deze woning was er sprake van brandgevaar door geknoei met de meterkast. Levensgevaarlijk!”

Verdachte situaties melden

De burgemeester roept inwoners op om de politie te bellen als zij een verdachte situatie zien of horen. “Meldingen van verdachte situaties zijn heel belangrijk. Om mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen maar ook om de politie te helpen bij de opsporing van de criminelen die achter de kwekerijen zitten. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we de illegale hennepkweek met wortel en tak uitroeien.”

 

Huis verhuurd? Zorg dat er geen hennep in komt!

Mensen die (een deel van) hun huis verhuren, moeten zich bewust zijn van de risico’s. De verhuurder is verantwoordelijk voor wat er in zijn huis gebeurt, dus ook voor eventuele illegale praktijken. Verhuurders doen er goed aan zich in hun huurders te verdiepen en zich te laten informeren over bijvoorbeeld werk, inkomen en de historie van de huurder. Verhuurders moeten zorgen voor een goed huurcontract en alert zijn op signalen zoals klachten uit de omgeving, geur, geluidsoverlast van installaties, aanwezigheid van mensen en auto’s op vreemde tijdstippen. Ook moeten zij met de huurder afspreken dat zij regelmatig de woning controleren. Verhuurders die illegale handelingen vermoeden, doen er goed aan direct de politie in te schakelen.