Omroep Lingewaard

De Koning van het jeugdvendel

Zondag vond het Koningsschieten plaats in Huissen
Bij het Sint Gangulphusgilde prolongeerde de huidige koning, Jan Könning, zijn titel als koning van het Gangulphusgilde. Jan had slechts 51 schoten nodig om de koningsklos aan splinters te schieten. Na de huldiging op het Raadhuisplein werd de koningin afgehaald, waarna de gilden met slaande trom en muziek naar het Rijnstedegebouw trokken voor het koningsbal.

Ook de jeugdleden streden  voor het koningschap.

Max Bonnes had 120 schoten nodig om de klos eraf te schieten. Hij werd koning van het jeugdvendel. Dit jeugdvendel is voor jongens en meisjes tot 18 jaar, dan gaan ze over naar het jongerengilde, Sint Laurentius. Bij dit gilde was er dit jaar geen kandidaat voor het koningschieten.

Foto’s: Harry ten Have