Omroep Lingewaard

Donderdag 27 juni inloopmiddag en –avond Gendtse Waard…

K3Delta en Rodruza houden op donderdag 27 juni een inloopmiddag- en avond over het natuurontwikkelingsplan voor het westelijk deel van de Gendtse Waard. Belangstellenden zijn van harte welkom om tussen 16.00 en 20.00 uur op een voor hen geschikt moment binnen te komen lopen in steenfabriek De Zandberg, Polder 8 in Gendt. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Natuurontwikkeling
De Gendtse Waard heeft een oppervlakte van ruim 360 hectare. Gezien deze grote omvang en de aanwezige natuurwaarden, heeft de uiterwaard potentie en ruimte voor verdere natuurontwikkeling in het westelijk deel van de polder. Samen met Staatsbosbeheer, steenfabriek De Zandberg en de gezamenlijke grondeigenaren is er een plan gemaakt voor een integrale herinrichting van het westelijk deel van de Gendtse Waard, aansluitend op het recent gerealiseerde plan ‘Groeten uit de Gendtse Waard’. De wens is om meer ruimte te bieden aan de dynamische riviernatuur en het verbeteren van de toegankelijkheid van de uiterwaard. De tijdelijke winning van zand uit het gebied is de drager van deze gebiedsontwikkeling.

Doorontwikkeld inrichtingsplan
Op 27 juni wordt voor de derde keer een inloopbijeenkomst georganiseerd, na eerdere bijeenkomsten in oktober 2017 en juni 2018. Inmiddels zijn alle onderzoeken gereed en hebben de conclusies van deze onderzoeken, de recente grondaankoop in het gebied door Staatsbosbeheer, overleg met verschillende partijen en de uitkomsten van de eerdere bijeenkomsten geleid tot een doorontwikkeld inrichtingsplan. K3Delta en Rodruza informeren u op 27 juni graag over dit plan.