Omroep Lingewaard

Gemeente adviseert positief over aanvraag zendmachtiging…

Omroep Lingewaard heeft bij het Commissariaat voor de Media een “zendmachtiging” aangevraagd. Formeel noemt de wetgever dit “een aanwijzing als lokale-mediainstelling”.

Het Commissariaat heeft aan het College van B&W van de gemeente Lingewaard gevraagd om hierin te adviseren en te onderzoeken of door de omroep aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan.

Het college heeft deze adviesaanvraag voorgelegd aan de Gemeenteraad.

De Gemeenteraad heeft de aanvraag besproken tijdens de info-avond en de politieke avond.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 februari 2017 in de Valom in Huissen bleek de raad unaniem akkoord met het voorstel van het college om in deze een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media. Dit besluit werd bekrachtigd door een “slag met de hamer” door de voorzitter mevrouw Marianne Schuurmans-Wijdeven.

Verslag en foto: Hans Kleefman