Omroep Lingewaard

Gemeente Lingewaard start voorlichtingscampagne hout stoken…

Landelijk speelt de discussie over de gezondheidseffecten van houtrook en hoe je overlast van houtrook kunt verminderen. Ook in de gemeente Lingewaard zijn mensen hier bezorgd over. Samen kunnen we er voor zorgen dat de schadelijke effecten en de overlast verminderen. De gemeente start daarom een voorlichtingscampagne: stook bewust!

Meldingen
Jaarlijkse komen tientallen meldingen binnen van inwoners die overlast ervaren door houtrook. Deze rook ontstaat door het gebruik van open haarden, kachels en vuurkorven. Bij verbranding van hout komen naast rook ook fijnstof en giftige stoffen vrij. De klachten lopen uiteen: stank, benauwdheid, hoesten, slaapproblemen en klachten aan ogen en keel. Vooral mensen met astma of COPD, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen zijn extra gevoelig voor houtrook. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard inwoners informeren over het bewust stoken van hout.

Voorlichtingscampagne
Iemand die hout stookt heeft vaak niet door dat huisgenoten of omwonenden misschien overlast ervaren. Ervaart u last van rook? In gesprek gaan met buren, die gezellig om de haard zitten, is dan niet altijd even makkelijk. We gaan inwoners informeren. Zo willen we ze bewust maken van mogelijke overlast en van de gezondheidseffecten van hout stoken. En geven we eenvoudige tips over bewust stoken en in gesprek gaan met elkaar. Via het GemeenteNieuws, Twitter, Facebook en onze website informeren we onze inwoners.
Hierdoor willen we overlast en gezondheidsklachten verminderen. Dat kan door bewust te stoken, oog voor elkaar te hebben en met elkaar in gesprek te gaan.