Omroep Lingewaard

Initiatief duurzaam autodelen Lingewaard

Op initiatief van Lingewaard Energie is een enquête opgesteld om te bekijken of het haalbaar is in Lingewaard te starten met gebruik electrische deelauto’s.

Meer informatie is te vinden op de site van Lingewaard Energie

https://www.lingewaardenergie.nl/evdeelauto 

Lingewaard Energie is een burgerinitiatief van inwoners van Lingewaard.