Omroep Lingewaard

Josan Meijers waarnemend burgemeester

Bemmel, 1 juli 2019

John Berends, Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, heeft Josan Meijers vanavond benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Lingewaard. De burgemeestersvacature in Lingewaard ontstaat door het vertrek van burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven naar de gemeente Haarlemmermeer. Hoe lang mevrouw Meijers waarneemt, is op dit moment onbekend. Wel is zeker dat zij in Lingewaard blijft tot is voorzien in een definitieve opvolger. Josan Meijers begint in Lingewaard op 10 juli, de dag na het vertrek van Marianne Schuurmans.

Josan Meijers is 63 jaar, lid van PvdA en woont in Tiel. Zij volgde een opleiding pedagogiek en werkte als orthopedagoog en directeur van de organisatie Vluchtelingen en Nieuwkomers Rivierenland. Vanaf 2001 was zij interim-manager en adviseur bij uiteenlopende opdrachtgevers. Sinds 2007 was mevrouw Meijers als lid van Provinciale Staten verbonden aan de provincie Gelderland, vanaf november 2012 als Gedeputeerde.

De keuze voor de waarnemend burgemeester is in overleg gegaan met de fractievoorzitters. Na een gesprek over het gewenste profiel en de strekking van de opdracht heeft de Commissaris van de Koning Josan Meijers voorgesteld als kandidaat. Nadat zij sprak met de fractievoorzitters werd zij door de commissaris benoemd.

Na de zomer starten de gemeente Lingewaard en de provincie Gelderland met het opstellen van een planning voor een definitieve invulling van het burgermeestersambt van Lingewaard.