Omroep Lingewaard

Lingewaard en DENG starten warmtenetwerk bedrijf

De gemeente Lingewaard werkt aan verduurzaming. Hiervoor richten we samen met Duurzame  Energienetwerken Gelderland (DENG) Warmtenetwerk Lingewaard BV op. DENG is een Joint Venture van infra-specialist Firan en Innovatie- en Energiefonds Gelderland, een fonds van provincie  Gelderland en Oost NL. Dit warmtenetwerkbedrijf gaat het warmtenet binnen NEXTgarden als open  netwerk uitbreiden. Zo krijgen nieuwe en bestaande tuinbouwbedrijven en bedrijven op Agropark de  mogelijkheid hierop aan te sluiten. Daarbij werken we samen met Lingezegen Energy, het  energiebedrijf van een tuinderscollectief in NEXTgarden. Lingezegen Energy gaat de warmte leveren.  

We moeten met z’n allen werken aan een duurzaam en mooi Lingewaard, ook voor de toekomstige  generaties. Daarom willen we zuinig en goed omgaan met energie, water en milieu. Lingewaard heeft de  ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. In het coalitieprogramma is afgesproken dat we onderzoeken of  het bestaande warmtenet binnen NEXTgarden als open netwerk kan worden uitgebreid, als eerste stap naar  de toekomstige ontwikkeling van een aardgasvrije warmte-oplossing die meerdere duurzame bronnen benut. 

Van onderzoek naar uitvoering 

In juli 2019 tekenden Firan, Lingezegen Energy en gemeente Lingewaard een intentieovereenkomst. Hierin  stond de afspraak om samen te onderzoeken of het warmtenet kon worden uitgebreid. Dit onderzoek is  positief verlopen. De besluiten zijn nu genomen om Warmtenetwerk Lingewaard BV op te richten en om het  bestaande warmtenet van Lingezegen Energy als open warmtenet door te trekken naar Agropark. De  aanbesteding voor de uitvoering hiervan loopt al.  

Partnerschap 

Met de betrokkenheid van Firan en de provincie Gelderland hebben we goede partners gevonden om deze  stap te zetten. We richten ons op het netwerk, niet op de levering van warmte. Daarvoor werken we samen  met Lingezegen Energy. Zo maken we als gemeente het verschil, vanuit een duidelijk rol.”, aldus wethouder  Aart Slob van gemeente Lingewaard 

“De uitbreiding van het warmtenet van NEXTgarden naar een open netwerk voor andere gebieden in  Lingewaard geeft een impuls aan de lokale energietransitie. De open warmte-infrastructuur betekent dat er in  de toekomst verschillende bronnen en gebouwen aan kunnen worden toegevoegd. Daarmee legt  Warmtenetwerk Lingewaard BV een betrouwbare basis voor een duurzame warmte-oplossing die klaar is  voor de toekomst”, voegt André Meijer, directeur van Firan, toe. 

Samen bouwen we aan een duurzaam Lingewaard!