Omroep Lingewaard

Mantelzorgcafé Lingewaard

Op woensdag 11 december van 14.00 tot 16.00 uur is het laatste mantelzorgcafé van dit jaar met als thema: Mantelzorg en de feestdagen. 

December is traditioneel de tijd waarin je met vrienden en familie bij elkaar komt.

En de tijd waarin wordt stil gestaan bij het afgelopen jaar. Als je intensief voor een ander zorgt kan dat een bepaalde impact op deze dagen hebben. Belangrijk is dat je de feestdagen viert op een manier die op dit moment het beste bij je past.

Matthijs Glastra, dominee zal deze middag aansluiten en ingaan op bovenstaand thema. Daarna is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 

Bent u mantelzorger en vindt u het fijn om met anderen van gedachten te wisselen over dit thema dan bent u van harte welkom. De middag vindt plaats in het Dominicanenklooster Huissen, Stadsdam 1 in Huissen. Deelname € 2,00. 

Aanmelden via het SWL Steunpunt Mantelzorg; meldpunt@swlingewaard.nl of tel: 088-255 2555