Omroep Lingewaard

Nieuw interim directeur bestuurder Waardwonen

Erik Cuppen is per 1 augustus benoemd tot nieuwe (interim) directeur-bestuurder van
Waardwonen. Na goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties wordt de benoeming per 1 oktober definitief. Erik is geen onbekende voor Waardwonen. Hij werkt er al als manager bedrijfsvoering.

Hij vertelt over zijn benoeming en de toekomst van Waardwonen. ”Ik ben steeds geïnteresseerd geweest om vanuit de breedte mee te denken met de organisatievraagstukken en wijkontwikkelingen. Tot nu toe steeds vanuit een financiële insteek. Maar vanuit de functie van directeur-bestuurder ga ik ook werken vanuit de andere perspectieven zoals vastgoed en wonen. Daar kijk ik erg naar uit.”

Verbonden en betrokken
”Het geeft me veel voldoening om te werken voor een woningcorporatie, we voorzien in een belangrijke
maatschappelijke behoefte. Waardwonen zet zich vooral in voor mensen met een lager inkomen.
Maar ook mensen die speciale woonwensen hebben of ondersteuning nodig hebben, vinden bij ons
een thuis. Ik ben zelf geboren en getogen in een volkswijk in Nijmegen, maar ik kwam in die tijd ook al
regelmatig in Lingewaard en Berg en Dal voor bezoekjes aan vrienden en het spelen van
voetbalwedstrijden. De gemoedelijke sfeer spreekt me erg aan. De verbondenheid en betrokkenheid
van mensen in de samenleving is groot in alle kleine gemeenschappen in deze gemeenten. Daar heb
ik veel respect voor. En daar voel ik me senang bij.”

Intensiever samenwerken
”Waar we naar toe gaan met Waardwonen? We hebben de laatste tijd nadrukkelijk geïnvesteerd in
onze dienstverlening. We zien onze huurders als belangrijkste partners en we betrekken hen waar
mogelijk. Dat proces gaan we verder versterken. Daarnaast blijven het betaalbaar houden en
verduurzamen van onze woningen belangrijke speerpunten. We voeren bijvoorbeeld een gematigd
huurbeleid en we investeren in energiemaatregelen zonder huurverhoging. Daarbij werken we de
komende jaren verder aan de energietransitie naar een CO2-neutrale woningvoorraad. Ook daar
hebben we onze huurders hard bij nodig. Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook de leefbaarheid van
een wijk is belangrijk om je thuis te voelen. Daarom willen we intensiever samenwerken met
organisaties die actief zijn in het sociaal domein, zodat we de leefbaarheid blijven verbeteren. Er komt
genoeg op ons af!”