Omroep Lingewaard

Nijmegen en Lingewaard starten met uitvoering Dorpensingel…

Gezamenlijk persbericht gemeenten Lingewaard en Nijmegen

Bemmel, 19 maart 2019

Nijmegen-Noord groeit snel. Het is belangrijk dat dit stadsdeel en Bemmel goed bereikbaar blijven. De gemeenten Nijmegen en Lingewaard gaan daarom samen de Dorpensingel aanleggen en hebben dat vandaag in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. 

De Dorpensingel is een nieuwe weg tussen het Keizer Augustusplein (‘Ovatonde’) en de Zandsestraat. De Dorpensingel vergroot de verkeersveiligheid in het gebied en zorgt voor een betere bereikbaarheid van Lent, Oosterhout en Bemmel. De provincie Gelderland draagt bij in de kosten van de Dorpensingel.

Tegelijk met de aanleg van de nieuwe Dorpensingel wordt in de omgeving een aantal samenhangende verkeersmaatregelen genomen:

  • Op  de Vossenpelssestraat in Nijmegen komen verkeersremmende maatregelen om te benadrukken dat de Dorpensingel de voorkeursroute is voor autoverkeer tussen Bemmel en Nijmegen. 
  • Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren, wordt het wegprofiel van de Vossenhol in Bemmel aangepast.
  • Op de Ressensestraat in Bemmel wordt de fietsoversteek van het RijnWaalpad veiliger gemaakt.

Het project streeft naar een zorgvuldige inpassing van de Dorpensingel. Daarbij worden omwonenden en direct belanghebbenden betrokken. De aanpassingen aan het zuidelijke deel van de Vossenpelssestraat starten dit jaar. Het nieuwe tracé van de Dorpensingel en de aanpassingen aan het Vossenhol kunnen starten nadat de bestemmingsplanprocedure is afgerond. Naar verwachting zijn de Dorpensingel en alle samenhangende verkeersmaatregelen in 2022 klaar.

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Dorpensingel. Op de foto: wethouder Noël Vergunst, portefeuillehouder stedelijke ontwikkeling van Nijmegen (links) en wethouder Johan Sluiter, portefeuillehouder verkeer en vervoer van Lingewaard. Foto: © Fons Sluiter.