Omroep Lingewaard

Opening tentoonstelling “200 jaar Nederlands”…

Op zaterdag 20 februari wordt met enig vertoon de tentoonstelling “200 jaar Nederlands” geopend in het Stadsmuseum. Aanleiding is het feit, dat Huissen op 1 juni 1816 na een voorgeschiedenis van ongeveer twintig jaar definitief Nederlands werd.

In de tentoonstelling wordt aandacht geschonken aan een deel van die voorgeschiedenis: onderhandelingen en oorlogen in de periode 1795-1815. Verder is te zien, wat er zoal veranderde: het verdwijnen van het Sint-Elisabethsconvent, de teruggang van de stadswaag en de positie van de ambtenaren. Zo kreeg Huissen in 1811 voor het eerst een veldwachter.
De tentoonstelling duurt tot 15 augustus.

Bekantmachung 1816-2