Omroep Lingewaard

Oranje Fonds steunt Buurtkeuken SWL met € 10.000,-…

De verhuizing van Stichting Welzijn Lingewaard in januari van dit jaar is succesvol gebleken. De toeloop naar het ParticipatiePunt, Over & Weer kledingruil, de Ruil(boeken)kast, koffieochtend, Repair Café is toegenomen. Inwoners lopen makkelijker even binnen om te kijken wat er binnen te doen is of om naar de vrijwilligersvacatures te kijken. Ook de samenwerking met partners die in het pand gehuisvest zijn; Driestroom, Ribw, Siza, Rijnstad, Bewonersraad Lingewaard, HAN krachtige kernen werpt zijn vruchten af. Er worden snel verbindingen gelegd tussen de partners, zo kan een hulpvraag compact en snel opgepakt worden zonder dat inwoners van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Met het toegenomen aantal gebruikers in het pand en de wens om een Open Eetcafé/ activiteiten rondom samen eten en voeding op te zetten (de Buurtkeuken), is de kleine keuken niet meer toereikend. De zoektocht naar financiering werd ingezet voor een kleine verbouwing om een grotere keuken te realiseren.

Half augustus kreeg SWL het geweldige bericht dat het Oranje Fonds de Buurtkeuken een bedrag van € 10.000,- toekent. Hiermee kan een start gemaakt worden met de verbouwing. SWL is verder nog in gesprek met IKEA om naar mogelijkheden van sponsoring van de keuken te kijken. De verbouwing zal half oktober van start gaan, streven is eind 2016 een operationele frisse keuken te hebben waar behalve de medewerkers ook participanten van Driestroom, RIBW en vrijwilligers van het Open Eetcafé goed uit de voeten kunnen.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.